Excel Hakkında Herşey

IF…Then

Kodun hangi yönde ilerleyeceğini belirlemenizi sağlar

VE, YA DA koşul sorgulamalarını kullanabilirsiniz.

VE (And): tüm koşullar doğru olması gerekir

YA DA (Or): koşullardan herhangi birinin doğru olması yeterlidir.


Örnek:

'Eğer B3 hücresi boş değişse
If Range("B3").Value <> "" Then Range("C3").Value = Range("B3").Value

Not: Eğer kod tek bir satırdan oluuyorsa End If kullanmaya gerek yoktur.


Örnek:

'Eğer B4 hücresi 0’dan büyük ve 200’den küçük eşitse
If Range("B4").Value > 0 And Range("B4").Value <= 200 Then
  Range("C4").Value = Range("B4").Value
End If


For Each ve IF…Then kullanımı

Örnek:
Sub makro()
  
  Dim sh As Worksheet
  
  For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets    
    If sh.Name = "ürünler" Then      
      'ürünler sayfasına tam koruma yap     
      sh.Protect "1234"      
    ElseIf sh.CodeName = "Sayfa2" Then      
      'Kod adı Sayfa2 işe birşey yapma      
    Else      
      'diğer tüm sayfaları sadece biçimlendirmeye izin vererek koru     
      sh.Protect "1234", , , , , True, True, True     
    End If    
  Next sh 
End Sub


Örnek: Aktif sayfada kullanılan aralığı kullanarak içinde formül bulunan hücrelerin sayısını bulmak için aşağıdaki makro kodu kullanılır

Sub Sayim()
  
  Dim hucre As Range
  Dim Say As Long
  
  For Each hucre In ActiveSheet.UsedRange
    If hucre.HasFormula Then
      Say = Say + 1
    End If
  Next hucre
  
  Range("A2").Value = Say
  MsgBox "Bu sayfada " & Say & " adet formül içeren hücre var"
  
End Sub

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...