Excel Hakkında Herşey

Select Case

Select Case, If…Then koşul sorgulamasına iyi bir alternatif uygulamadır.
 • Koda daha iyi bir genel bakış sağlanır
 • Daha kolay kod bakımı yapılır
 • Daha hızlı kod yürütülür. Sorgulama, DOĞRU'ya ulaştığı anda kod uygulanır ve VBA Select Case yapışından çıkar. Dolayısıyla olası durumları kodun en üstüne yerleştirmek gerekir.

Örnek:

Sub makro()
  Select Case Range("B3").Value
    Case 3, 5, 7
      'Sadece 3, 5 ya da 7 olunca geçerli olacak durum
      Range("C3").Value = "3, 5 ya da 7"
    Case 1 To 10
      '1 ve 10 dahil
      Range("C3").Value = "İyi"
    Case 0
      Range("C3").Value = ""
    Case Is > 10
      Range("C3").Value = "Harika"
    Case Else
      Range("C3").Value = "Kötü"
  End Select
End Sub


Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...