Excel Hakkında Herşey

For Each

VBA, benzer nesnelerden oluşan bir koleksiyonda döngü yapmak için kolay bir yöntem sağlar.

Örneğin:
 • Bir Çalışma Kitabındaki tüm Çalışma Sayfaları için kod yürütme
 • Bir Aralık içindeki tüm Hücreler için kod yürütme
 • Çalışma Sayfası Yorumları koleksiyonundaki her yorum için kod yürütme

Örnek:

Dim Sh As Worksheet

For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
    Sh.Protect "test"
Next Sh


Örnek:

Dim hucre As Range
For Each hucre In ActiveSheet.UsedRange
'bir koşulun karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmek için burada IF'i kullanabilirsiniz Next hucre


Örnek: Tüm sayfaları korumak ve bunu yaparken kullanıcıların sadece içeriği biçimlendirmelerine izin vermek

Sub sayfalari_koruma()

Dim sh As Worksheet
 
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
  sh.Protect "1234", , , , , True, True, True
Next sh

End Sub


Örnek: Tüm sayfalardaki korumaları kaldırmak

Sub korumayi_kaldırma()

Dim sh As Worksheet

Application.ScreenUpdating = False

For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
  sh.Unprotect Password:="1234"
Next sh

Application.ScreenUpdating = True

End Sub


Örnek: Tüm gizli sayfaları görünür yapmak

Sub goster()
  
  Dim sh As Worksheet
  
  For Each sh In Worksheets
    sh.Visible = True
  Next sh
  
End Sub

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...