Excel Hakkında Herşey

For...Next Sayaç Döngüleri

Aşağıdaki basit döngüde 1000'den büyük her değere 100 ekleyeceğiz.

Sub Basit_Dongu()

Dim i As Long
Dim SonSatir As Long
Dim myDeger As Double
Const ilkSatir As Byte = 4
  
'A sütunundaki değerlerde boşluk yoksa
SonSatir = Range("A" & ilkSatir).End(xlDown).Row
  
'4 den SonSatir sayısına kadar her seferinde 1 artırılır
For i = ilkSatir To SonSatir
  myDeger = Range("D" & i).Value
    'Eğer değer 1000'den büyükse 100 ekle
  If myDeger > 1000 Then Range("D" & i).Value = myDeger + 100
    'Eğer VBA 0'dan küçük bir değere rastlarsa döngüden çıkar
  If myDeger < 0 Then Exit For
Next i
  
End Sub

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...