Excel Hakkında Herşey

For...Next İç içe Döngüler

Bu örnekte hücrelerin içinde tek tek dolaşıp metin ve sayıları ayıklayacağız.

Sub icice_Dongu()

Dim i As Long 'her hücrenin içinde döngü yapmak için
Dim myDeger As String
Const ilkSatir As Byte = 4
Dim SonSatir As Long
Dim NumBulunan As Long
Dim TxtBulunan As String
Dim r As Long 'satırlar arasında döngü yapmak için
SonSatir = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

'satırlar arasındaki döngü
For r = ilkSatir To SonSatir
  myDeger = Range("A" & r).Value
  'her hücrenin içindeki döngü
  For i = 1 To VBA.Len(myDeger)
    If IsNumeric(VBA.Mid(myDeger, i, 1)) Then
      NumBulunan = NumBulunan & Mid(myDeger, i, 1)
    ElseIf Not IsNumeric(Mid(myDeger, i, 1)) Then
      TxtBulunan = TxtBulunan & Mid(myDeger, i, 1)
    End If
    
  Next i
  Range("P" & r).Value = TxtBulunan
  Range("Q" & r).Value = NumBulunan
  NumBulunan = 0
  TxtBulunan = ""
  
Next r
  
End Sub

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...