Excel Hakkında Herşey

Dinamik Dizi

Dizi aralık boyutu arttıkça dizi değişkenlerinin sayısı da artar. Dizinin tam boyutu, kod yürütme sırasında tanımlanır. Boyutu tanımlamak için Redim ifadesini kullanılır ve ardından dizi içeriği değişkenlerle doldurulur.

Sub Dinamik_Dizi()

Dim AylarDizisi() As String
Dim dinamik As Long
Const ilkSatir As Long = 1
Dim r As Long

dinamik = Range("A" & ilkSatir).CurrentRegion.Rows.Count
dinamik = dinamik - 1

'diziyi yalnızca listede en az bir değişken varsa doldurun
If dinamik > 0 Then
  'dizi boyutunu tanımla
  ReDim AylarDizisi(1 To dinamik)
  For r = 1 To dinamik
    AylarDizisi(r) = Range("A" & ilkSatir + r).Value
  Next r
  MsgBox "Dizinin boyutu: " & dinamik
End If
  
End Sub

Not: Dizi değişkenleri Locals penceresinden takip edilebilir.

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...