Excel Hakkında Herşey

Dinamik Diziyi Muhafaza Etmek

Eğer dinamik dizide tanımlı değişkenlere yenisini eklemek istersek Preserve ifadesini kullanmamız gerekir.

Sub Dizi_Muhafaza()

  Dim Musteri() As String
  ReDim Musteri(1 To 2)
  Musteri(1) = "Ali"
  Musteri(2) = "Hakan"
  
  'Eğer "ReDim Musteri(1 To 3)" olarak yazarsak yukarıdaki 2 tanımlama sıfırlanır. Bu yüzden Preserve girilir:
  ReDim Preserve Musteri(1 To 3)
  
  Musteri(3) = "Fatma"
  
  MsgBox Musteri(1) & vbNewLine & Musteri(2) & vbNewLine & Musteri(3)
  Debug.Print Musteri(1) & vbNewLine & Musteri(2) & vbNewLine & Musteri(3)
  
End Sub

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Option Button

Option Button (Seçenek Düğmesi) bir kullanıcının birkaç seçenek arasından seçim yapmasını sağlar. Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, Ac...