Excel Hakkında Herşey

Aralıkların Karşılaştırması

Aşağıda, rastgele seçilen aralıkları karşılaştıran ve benzersiz olan hücreleri vurgulayan Excel VBA'daki bir programa bakacağız.

Durum:

Durum

Not: Bu örnekteki tek benzersiz değer 4'tür, çünkü diğer tüm değerler en az bir alanda daha ortaya çıkar. Range("B2:B8,D2:E5,D7:E8") seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutun ve her bir alanı seçin.

Çalışma sayfanıza bir komut düğmesi yerleştirin ve aşağıdaki kod satırlarını ekleyin:

1. İlk olarak, dört Range nesnesi ve Integer türünde iki değişken tanımlıyoruz

Dim aralik1 As Range, aralik2 As Range, hucre1 As Range, hucre2 As Range, i As Integer, j As Integer

2. aralik1 Range nesnesini seçilen aralık ile başlatıyoruz

Set aralik1 = Selection

3. Tüm hücrelerin arka plan rengini 'Doldurma Yok' olarak değiştiren satırı ekleyin. Ayrıca tüm hücrelerin kenarlıklarını kaldıran satırı da ekleyin.

Cells.Interior.ColorIndex = 0
Cells.Borders.LineStyle = xlNone

4. Kullanıcı yalnızca bir alan seçtiğinde ona hata mesajı gönderin.

If Selection.Areas.Count <= 1 Then
  MsgBox "Lütfen birden fazla alan seçin"
Else

End If

Aşağıdaki kod satırları Else ve End If arasına eklenmelidir.

5. Seçilen alanların hücrelerini renklendirin.

aralik1.Interior.ColorIndex = 3

6. Her alanı sınırlayın.

 For Each aralik2 In aralik1.Areas
   aralik2.BorderAround ColorIndex:=1, Weight:=xlThin
 Next aralik2

7. Bu programın geri kalanı aşağıdaki gibidir.

For i = 1 To aralik1.Areas.Count
   For j = i + 1 To aralik1.Areas.Count
     For Each hucre1 In aralik1.Areas(i)
       For Each hucre2 In aralik1.Areas(j)
         If hucre1.Value = hucre2.Value Then
           hucre1.Interior.ColorIndex = 0
           hucre2.Interior.ColorIndex = 0
         End If
       Next hucre2
     Next hucre1
   Next j
 Next i

Sayfadaki komut düğmesini tıklattığınızda sonuç:

Sayfadaki komut düğmesini tıklattığınızda sonuç:

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Option Button

Option Button (Seçenek Düğmesi) bir kullanıcının birkaç seçenek arasından seçim yapmasını sağlar. Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, Ac...