Excel Hakkında Herşey

Hücre ve Aralıklara Başvuru Yöntemleri

Bu bölümde hücre ve aralıklara başvuru yöntemlerindeki farklılıkları inceleyeceğiz

Aşağıdaki 2 ifade aynı hücreye başvurur:

Range("C2")
Cells(2, 3)

Aşağıdaki 4 ifade aynı aralığa başvurur:

Range("A2:C2")
Range("A2", "C2")
Range("A" & 2, "C" & 2)
Range(Cells(2, 1), Cells(2, 3))

2 farklı hücreye başvuru yöntemi: 

Range("A4,D4")

2 farklı aralığa başvuru yöntemi: 

Range("A3:C3,E3:F3")

Örnek:

Örnek:

Örnek:

Örnek:

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...