Excel Hakkında Herşey

Alanlar Koleksiyonu

Bu örnek, Excel VBA'daki Alanlar koleksiyonunu göstermektedir. Aşağıda Range("B2:C4,D6:G6") ile sınırlandık. Bu aralığın iki alanı vardır. Virgül iki alanı ayırır.

Alanlar Koleksiyonu

Çalışma sayfanıza bir komut düğmesi yerleştirin ve aşağıdaki kod satırlarını ekleyin:

1. İlk olarak, iki Range nesnesi tanımlıyoruz. Range nesnelerine aralik1 ve aralik2 diyoruz.

Dim aralik1 As Range, aralik2 As Range

2. aralik1 nesnesini Range("B2:C4,D6:G6") ile başlatıyoruz.

Set aralik1 = Range("B2:C4,D6:G6")

3. aralik1 alanlarının sayısını saymak için aşağıdaki kod satırını ekleyin:

aralik1.Areas.Count

aralik1

4. İndeks değerlerini kullanarak farklı aralik1 alanlarına başvurabilirsiniz. Aşağıdaki kod satırı, ilk alandaki hücre sayısını sayar.

aralık1.Areas(1).Count

5. Ayrıca, aralik1'in her alanında döngü yapabilir ve her alandaki hücre sayısını sayabilirsiniz:

For Each aralik2 In aralik1.Areas
    MsgBox aralik2.Count
Next aralik2

Sonuç:

Sonuç

Sonuç

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...