Excel Hakkında Herşey

Hücre Değerinden Yazıları ve Sayıları Ayırmak

Bu bölümde hücre değerindeki tüm karakterlere tek tek bakan bir fonksiyon prosedürünü inceleyeceğiz.

Aşağıdaki makro kodu hücre değerindeki tüm karakterlere tek tek bakar ve içinden sadece yazıyı çıkartır:

Function makro_yazi(HucreDegeri) As String

Dim i As Long 'loop
Dim t As String 'karakterleri çıkarmak için

HucreDegeri = Trim(HucreDegeri)

For i = 1 To Len(HucreDegeri)
  If Not IsNumeric(Mid(HucreDegeri, i, 1)) Then
    t = t & Mid(HucreDegeri, i, 1)
  End If
Next i

makro_yazi = t

End Function

Aşağıdaki makro kodu hücre değerindeki tüm karakterlere tek tek bakar ve içinden sadece sayıları çıkartır:

Function makro_sayi(HucreDegeri) As Variant

Dim i As Long
Dim n As Double

HucreDegeri = Trim(HucreDegeri)

For i = 1 To Len(HucreDegeri)
  If IsNumeric(Mid(HucreDegeri, i, 1)) Then
    n = n & Mid(HucreDegeri, i, 1)
  End If
Next i

If n > 0 Then
  makro_sayi = n
Else
  makro_sayi = ""
End If

End Function

Aşağıdaki makro kodu aralıktaki tüm hücrelere tek tek bakar ve fonksiyon prosedürlerini kullanarak bir sütun sağa hücrenin içerdiği yazıyı, 2 sütun sağa hücrenin içerdiği sayıları çıkarır:

Sub makro_yazi_sayi_ayirma()

Dim Aralik As Range
Dim Hucre As Range

Set Aralik = Range("A2", "A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)

For Each Hucre In Aralik
  Hucre.Offset(0, 1).Value = makro_yazi(Hucre.Value)
  Hucre.Offset(0, 2).Value = makro_sayi(Hucre.Value)
Next Hucre

End Sub

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Hücre Rengine Göre Toplama Fonksiyonu

Bu bölümde hücre rengine göre toplama işlemi yapacağız. Aşağıdaki makro kodu, seçtiğimiz hücre rengi ile aralıktaki eşleşen hücrelerin değer...