Excel Hakkında Herşey

Fonksiyon Prosedürleri

Fonksiyon prosedürleri bir değer döndürebilir. Bu sayede aynı excel fonksiyonları gibi (düşeyara, eğersay…vb) kendi fonksiyonlarınızı yazabilirsiniz.

(Application.Volatile True) kodunu kullanarak hücredeki bir değer her değiştirildiğinde Excel’i yeniden hesaplama yapmaya zorlayabilirsiniz.

CTRL + ALT + F9 tüm fonksiyon prosedürlerini yeniden hesaplamaya zorlar.

Aşağıdaki makro kodu güncel yıldan seçili yılı çıkarır. Değişken değeri tarihtir. Geri döndürülen değer Long’tur.

Public Function makro_yil(Tarih As Date) As Long

makro_yil = Year(Date) - Year(Tarih)

End Function

fonksiyon prosedürleri 1

Aşağıdaki makro kodu güncel yıldan seçili yılı çıkarır ve isteğe bağlı olarak yazı eklenebilir. Formül yazı içerebileceği için geri döndürülen değer Variant’dır.

Public Function makro_yil2(Tarih As Date, Optional Yazi As String) As Variant

If VBA.IsMissing(Yazi) Then
    makro_yil2 = Year(Date) - Year(Tarih)
Else
    makro_yil2 = Year(Date) - Year(Tarih) & " " & Yazi
End If

End Function

fonksiyon prosedürleri 2

Aşağıdaki makro kodu güncel tarihten seçili tarihi çıkarır, kalan ay ve yıl sayısını gösterir. Formül yazı içerdiği için geri döndürülen değer String’dir.

Function makro_yas_hesabi(Tarih As Date) As String

Dim aylar As Long
Dim yillar As Long

aylar = Month(Date) - Month(Tarih)
yillar = Year(Date) - Year(Tarih)

If aylar < 0 Then
    yillar = yillar - 1
    aylar = 12 - VBA.Abs(aylar)
End If

makro_yas_hesabi = yillar & " yıl, " & aylar & " ay"

End Function

Fonksiyon Prosedürleri 3

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Hücre Rengine Göre Toplama Fonksiyonu

Bu bölümde hücre rengine göre toplama işlemi yapacağız. Aşağıdaki makro kodu, seçtiğimiz hücre rengi ile aralıktaki eşleşen hücrelerin değer...