Excel Hakkında Herşey

Text Dosyası Okuma ve Yazma

Bu bölümde dosya açmak ve okumak ile ilgili daha fazla kontrol sahibi olmayı öğreneceğiz.

VBA Open Statement yöntemi (Çalışma Kitabının Open Method yöntemi değil), okumak veya yazmak için bir dosya açar. Bu, işleyiş ve düzenleme üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmamızı sağlar (örneğin CSV dosya yaratırken araya varsayılan olarak virgül konması yerine farklı bir sınırlayıcı koymak gibi)

Gerekli ifadeler:

  • Pathname: Açılacak dosyanın yolu ve adı
  • Mode: Input (yalnızca dosyayı okur), Output (dosyayı oku veya dosyaya yaz), Append (dosyanın altına ekle)
  • Filenumber: bir sonraki kullanılabilir dosya numarasıdır. Eğer bu açılan ilk dosyaysa # 1'i kullanın veya bir sonraki uygun dosya numarasını almak için FreeFile fonksiyonunu kullanın

Print: Bu, dosyaya alıntılar olmadan bir metin satırı yazar.
Write: Bu, dosyayı çevreleyen alıntılarla birlikte bir metin satırı yazar.

Örnek:

Sub Text_Dosyasi()

Dim DosyaAdi As String

DosyaAdi = ThisWorkbook.Path & "\deneme.txt"

Open DosyaAdi For Output As #1

Print #1, "Merhaba Dünya 1"
Write #1, "Merhaba Dünya 2"
Print #1, 11
Write #1, 22
Print #1, Range("A1").Value
Write #1, Range("A1").Value

Close #1

End Sub

Text Dosyası Okuma ve Yazma

Not1: Sayıların etrafında kesme işareti yok fakat boşluk var.

Not2: Open komutu aynı zamanda dosya da yaratmış oluyor. Eğer önceden aynı ada sahip bir dosya varsa bu dosyanın üzerine yazar ve bilgileriniz kaybolur.

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...