Excel Hakkında Herşey

CSV Dosyası Yaratma

Bu bölümde bir veri kümesini CSV dosya olarak kaydetmeyi inceleyeceğiz

Bir sayfayı CSV olarak dışa aktarmak için önce sayfayı yeni bir Çalışma Kitabına kopyalayın ve gerekli ayarlamaları yapın. Ardından bu çalışma kitabını bir csv dosyası olarak kaydedin. Bu işlem esnasında ekran uyarılarını kapattığınızdan emin olun.

Aşağıdaki komut ile CSV dosyası yaratabiliyoruz.

Sub Farkli_Kaydet_CSV()

Dim YeniDosya As Workbook
Dim DosyaAdi As String

Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False

DosyaAdi = Application.ThisWorkbook.Path & "\CSV_dosyasi.csv"

Set YeniDosya = Workbooks.Add
ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy before:=YeniDosya.Sheets(1)

With YeniDosya
    .Sheets(1).Rows("1:5").Delete
    .SaveAs Filename:=DosyaAdi, FileFormat:=Excel.xlCSV
    .Close
End With

Application.ScreenUpdating = True
Application.DisplayAlerts = True

MsgBox "CSV dosyanız bu çalışma kitabıyla aynı klasöre aktarıldı.", vbInformation

End Sub

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...