Excel Hakkında Herşey

Seçtiğiniz Sayfaları PDF Olarak Kaydetme

Bu bölümde seçili sayfaların nasıl pdf olarak dışa aktarılacağını öğreneceğiz.

Makro kullanmadan seçili sayfaları pdf olarak dışa aktarmak için Dosya -> Dışarı Aktar -> PDF/XPS oluştur butonunu kullanmamız gerekir. Tabii öncesinde yazıcı ön izleme ekranını kullanarak sayfa boyutunu ayarlamak gerekir.

Öncelikle dışarıya aktarmak istediğimiz sayfaların adını içeren bir tablo tanımlıyoruz ve aşağıdaki komutla PDF1 adında dosya yaratıyoruz.

Sub PDF_Yaratma()

Dim PDFTablo As ListObject
Dim PDFSayfalari() As String
Dim c As Byte 'dışa aktarılacak sayfa sayısı
Dim DosyaAdi As String

On Error GoTo HATA:

DosyaAdi = ThisWorkbook.Path & "\PDF1"
Set PDFTablo = Worksheets("PDF").ListObjects("PDFTablo")

ReDim PDFSayfalari(1 To PDFTablo.DataBodyRange.Rows.Count)

For c = 1 To UBound(PDFSayfalari) 'diziyi dolduruyoruz
    PDFSayfalari(c) = PDFTablo.DataBodyRange(c, 1).Value
Next c

Worksheets(PDFSayfalari).Select
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, DosyaAdi
Worksheets("PDF").Select
MsgBox "PDF dosyası oluşturuldu ve bu çalışma kitabıyla aynı klasöre kaydedildi" & vbNewLine & "Dosyanın adı PDF1", , "İşlem Tamamlandı"
Exit Sub
    
HATA:
If Err.Number = 9 Then
    MsgBox "Hata: bir sayfa adı doğru yazılmamış olabilir. Lütfen kontrol edin."
Else
    MsgBox "Hata: Lütfen yetkili kişiyle iletişime geçin"
End If

End Sub

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Hücre Rengine Göre Toplama Fonksiyonu

Bu bölümde hücre rengine göre toplama işlemi yapacağız. Aşağıdaki makro kodu, seçtiğimiz hücre rengi ile aralıktaki eşleşen hücrelerin değer...