Excel Hakkında Herşey

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz.

Excel’in dahili yöntem ve metotları:

PDF dosyaları oluşturmak için ExportAsFixedFormat Yöntemi

Birçok sekme arasında geçiş yapabilir ve her birini ayrı bir PDF dosyasına aktarabilir veya tüm sekmeleri tek bir PDF dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz.

Syntax
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, [FileName]


Ekli E-postalar oluşturmak için xlDialogSendMail Yöntemi

  • Varsayılan e-posta istemcisini kullanır (Ör: Outlook)
  • Bireysel e-posta adreslerini, e-posta konu bilgilerini ve ek olarak gönderilecek ilgili Excel sayfalarını almak için farklı hücreler arasında döngü yapabilirsiniz.

Syntax
Application.Dialogs(xlDialogSendMail ).Show [email], [subject]


Early Binding ve Late Binding

Diğer uygulamalarla çalışmak için nesnenin bir örneğini oluşturmamız gerekir. Bunun için iki seçenekten birini seçmemiz gerekir:

  1. Early Binding
  2. Late Binding

Early Binding: Tools -> References’a gidin ve uygulamaya bir onay işareti koyun

Avantajı: İletişim kurulacak uygulamanın Nesne Referans Kitaplığına (Object Reference Library) erişiminiz olur. intellisense var
Dezavantajı: Referans, uygulamanın versiyonuna özeldir

Syntax
Dim PowerPointApp as PowerPoint.Application
Set PowerPointApp = New PowerPoint.Application
 

Late Binding: Nesneyi çalışma zamanında oluşturursunuz.

Avantajı: Referans, uygulamanın versiyonundan bağımsızdır.
Dezavantajı: Bu uygulamanın nesne referans kitaplığına erişiminiz olmaz. intellisense yok

Syntax
Dim PowerPointApp as Object
Set PowerPointApp = CreateObject (“PowerPoint.Application”)


CreateObject ve GetObject

CreateObject: Uygulamanın yeni bir örneğini oluşturur (programın ayrı bir kopyasını başlatır)

Syntax
Dim PowerPointAppas Object  
Set PowerPointApp= CreateObject(“PowerPoint.Application”)
PowerPointApp.Visible= True
[code]
PowerPointApp.Quit
Set PowerPointApp= Nothing


GetObject: Uygulamanın mevcut bir örneğini kullanır veya uygulamayı yüklenmiş bir dosyayla başlatır (yolu belirtmeniz gerekir)

Syntax
Set WordApp= GetObject(, "Word.Application")

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Hücre Rengine Göre Toplama Fonksiyonu

Bu bölümde hücre rengine göre toplama işlemi yapacağız. Aşağıdaki makro kodu, seçtiğimiz hücre rengi ile aralıktaki eşleşen hücrelerin değer...