Excel Hakkında Herşey

Formülleri Değiştirme

Bu bölümde formül içeren tüm hücrelere EĞERHATA formülü ekleyeceğiz.

Immediate ekranında:

?activecell.Formula komutu ile hücre içindeki formülü görebiliriz.
=B2/C2-1

?vba.mid(activecell.Formula,2) komutu ile hücre içindeki formülü başında = işareti olmadan görebiliriz.
B2/C2-1

?"=iferror(" & VBA.Mid(ActiveCell.Formula,2) & ","""")" komutu ile hücre içindeki formüle EĞERHATA fonksiyonu ekleyebiliriz.
=iferror(B2/C2-1,"")

Aşağıdaki komutla formül içeren tüm hücrelere EĞERHATA formülü eklenmiş oldu:

Sub Formulleri_degistirme()

Dim hucre As Range
Dim FormulAralik As Range

Set FormulAralik = Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas) 'sayfada formül içeren tüm hücreleri seçiyoruz

For Each hucre In FormulAralik
    hucre.Formula = "=iferror(" & VBA.Mid(hucre.Formula, 2) & ", """")"
Next hucre

End Sub

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Hücre Rengine Göre Toplama Fonksiyonu

Bu bölümde hücre rengine göre toplama işlemi yapacağız. Aşağıdaki makro kodu, seçtiğimiz hücre rengi ile aralıktaki eşleşen hücrelerin değer...