Excel Hakkında Herşey

FileDialog Yöntemi

FileDialog Özelliği, kullanıcının bir klasör seçmesine olanak tanır. Klasörün içindeki her dosyanın içine girmek için bir döngü yazabilirsiniz.

Dir işlevini döngü içinde herhangi bir bağımsız değişken olmadan tekrar çağırarak klasördeki bir sonraki dosyaya geçebilirsiniz.

Not: FileDialog ve GetOpenFilename birbirine benzer. Amaç bir ya da daha fazla dosya seçmek ise GetOpenFilename kullanılması daha kolaydır. Ancak amaç bir klasör içinde döngü kurmaksa FileDialog daha kullanışlıdır.

Not: FileDialog özelliğinde birden fazla klasör seçemeyiz. Sadece 1 adet seçebiliriz. AllowMultiSelect özelliği birden fazla dosya seçmemize yarar.

Aşağıdaki komut ile seçtiğimiz klasörlerin içindeki belirli dosyaları sırayla açıp işliyoruz

Sub dosya_icinde_gezinti()

Dim KlasorYolu As String
Dim DosyaListesi As String
Dim DosyaAc As Workbook

'Kullanıcıdan klasörün yolunu buluyoruz
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  .Title = "Lütfen Klasör seçin."
  .ButtonName = "Klasör seç"
  'Cancel butonu 0 döndürür, kullanıcı birşey seçerse -1 döndürülür
  If .Show = 0 Then
    MsgBox "Klasör seçilmedi"
    Exit Sub
  Else
    'Klasör yolunu buluyoruz
    KlasorYolu = .SelectedItems(1) & "\"
  End If
End With

'Dir fonksiyonu ilk dosyanın yolunu bulur
DosyaListesi = Dir(KlasorYolu & "*xlsx")

Do Until DosyaListesi = ""
  ' MsgBox DosyaListesi
  DoEvents 'pencerelerin yetişmesine izin verir
  Set DosyaAc = Workbooks.Open(KlasorYolu & DosyaListesi)
  DosyaAc.Sheets(1).Copy before:=ThisWorkbook.Sheets(1)
  DosyaAc.Close False
  'Bu komut bir sonraki dosyaya geçer - bunu unutmayın, aksi takdirde sonsuz bir döngüye girersiniz
  DosyaListesi = Dir
Loop

End Sub

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...