Excel Hakkında Herşey

ComboBox

ComboBox (Birleşik Giriş Kutusu) açılır liste görünümünde bir ActiveX denetimidir. Kullanıcı açılır listeden seçim yapar ve ilgili komut çalışır.

Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, ActiveX Denetimleri bölümünde Birleşik Giriş Kutusuna tıklayın:

ComboBox

ComboBox özelliklerini ayarlamak için Tasarım Moduna tıklayın. ComboBox tıklayın ve yukarıdan Özelliklere tıklayın ve gerekli ayarları yapın. 

Aşağıdaki komut ComboBox'ın bulundu sayfa her aktive edildiğinde çalışma sayfalarının adını listeye yükler:

Private Sub Worksheet_Activate()

Dim Sayfa As Worksheet

Me.CBSayfa.Clear

For Each Sayfa In ThisWorkbook.Worksheets
  Me.CBSayfa.AddItem Sayfa.Name
Next Sayfa

End Sub

Not: Eğer VBA kullanmadan listeyi doldurmak isterseniz ComboBox özellikler penceresindeki ListFillRange alanını doldurun. Örneğin D2:D4 yazarsanız D2, D3 ve D4 hücrelerindeki değerler listeye eklenmiş olur. Başka bir sayfadan listeye şu şekilde ekleme yapabilirsiniz: ListFillRange: Data!D2:D4

Aşağıdaki komutla kullanıcı açılır listeden seçtiği sayfaya gidebilir:

Private Sub CBSayfa_Change()

If CBSayfa.Value <> "Lütfen seçiniz..." Then
  On Error GoTo HATA
  Worksheets(CBSayfa.Value).Select
End If

HATA:
CBSayfa.Value = "Lütfen seçiniz..."
  
End Sub

Not: Excel açıldığında sayfa zaten aktifse ilgili sayfa listesi Worksheet_Activate() olayı tetiklenmeyeceği için ComboBox'a yüklenmeyecektir. Bunu önlemek için ThisWorkbook kod sayfasına aşağıdaki kodu eklemek gerekir:

Private Sub Workbook_Open()
  If ActiveSheet.Name = "Sayfa1" Then
    Worksheets("Sayfa2").Select
    Worksheets("Sayfa1").Select
  End If
End Sub

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Hücre Rengine Göre Toplama Fonksiyonu

Bu bölümde hücre rengine göre toplama işlemi yapacağız. Aşağıdaki makro kodu, seçtiğimiz hücre rengi ile aralıktaki eşleşen hücrelerin değer...