Excel Hakkında Herşey

CheckBox

CheckBox (Onay Kutusu) kullanıcının tik koyabileceği bir kutucuktur. Kullanıcı tik koyarak belirlenmiş komutu çalıştırabilir.

Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, ActiveX Denetimleri bölümünde Onay Kutusuna tıklayın:

CheckBox

CheckBox özelliklerini ayarlamak için Tasarım Moduna tıklayın. CheckBox tıklayın ve yukardan Özelliklere tıklayın:

Öncelikle varsayılan olarak Value: False olarak ayarlanmalıdır. Bu sayede Excel'i ilk açtığımızda kutucuk tiksiz görünür

LinkedCell seçeneği ile bir hücreye referans verebilirsiniz. (TRUE ve FALSE olarak)

CheckBox

Aşağıdaki komutla onay kutucuğuna her tıkladığımızda tam ekran görünümüne geçer. Tekrar tıkladığımızda tam ekran görünümünden çıkar:

Private Sub CBtamekran_Click()

Application.DisplayFullScreen = Not Application.DisplayFullScreen
With Application.ActiveWindow
  .DisplayHeadings = Not .DisplayHeadings
  .DisplayWorkbookTabs = Not .DisplayWorkbookTabs
  .DisplayHorizontalScrollBar = Not .DisplayHorizontalScrollBar
  .DisplayVerticalScrollBar = Not .DisplayVerticalScrollBar
End With

If CBtamekran.Value Then '=TRUE yazmaya gerek yoktur.
  Me.ScrollArea = "A1:D20"
Else
  Me.ScrollArea = ""
End If
  
End Sub

CehckBox'a eklenecek aşağıdaki komutla kullanıcıya yardım veya not içeren mesaj şekillerini isteğe bağlı olarak gösterebilirsiniz:

Private Sub CByardim_Click()

Dim YardimSekilleri()
YardimSekilleri = Array("Sekil1", "Sekil2", "Sekil3", "Sekil4")
Me.Shapes.Range(YardimSekilleri).Visible = Not Me.Shapes.Range(YardimSekilleri).Visible
  
End Sub

Not: Şekillerin görünürlüğü ile tik görünürlüğünü denkleştirmek için özelliklerden Value değerini ayarlamak gerekir. (TRUE ya da FALSE)

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Hücre Rengine Göre Toplama Fonksiyonu

Bu bölümde hücre rengine göre toplama işlemi yapacağız. Aşağıdaki makro kodu, seçtiğimiz hücre rengi ile aralıktaki eşleşen hücrelerin değer...