Excel Hakkında Herşey

Find Yöntemi

Find yöntemi, For Next ve Do Loop döngülerine göre daha hızlı sonuç almamızı sağlar. 

LookIn ve LookAt metodları opsiyonel olsa bile son uygulanan metodlar otomatik olarak geçerli olacağı için kullanmamız gerekir.

Aşağıdaki yöntemle sadece bir arama yapacağız:

Sub Basit_Bul_Yontemi()

Dim UrunId As Range
Range("C5").ClearContents

Set UrunId = Range("A:A").Find(what:=Range("B5").Value, _
LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)

If Not UrunId Is Nothing Then
  Range("C5").Value = UrunId.Offset(, 6).Value
Else
  MsgBox "Ürün Bulunamadı!"
End If

End Sub

Aşağıdaki yöntemle birden fazla arama yapacağız:

Sub Many_Finds()

Dim UrunId As Range
Dim i As Long
Dim ilkEslesme As Variant
  
Range("D2:D7").ClearContents
i = 2
  
Set UrunId = Range("A:A").Find(what:=Range("B2").Value, _
LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)

If Not UrunId Is Nothing Then
  Range("D" & i).Value = UrunId.Offset(, 6).Value
  ilkEslesme = UrunId.Address
  Do
    Set UrunId = Range("A:A").FindNext(UrunId)
    If UrunId.Address = ilkEslesme Then Exit Do
    i = i + 1
    Range("D" & i).Value = UrunId.Offset(, 6).Value
  Loop
Else
MsgBox "Ürün Bulunamadı!"
End If
  
End Sub

Find Yöntemi

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...