Excel Hakkında Herşey

Timer ve Speech Özellikleri

Timer: Döngülerde geçen süreyi bulmak için timer özelliğini kullanırız. Timer özelliği gece yarısından bu zamana kadar geçen saniyeyi hesaplar. 

Speech: Makro kodu bittiği zaman bize sesli bir uyarı vermesi için Speech özelliğini kullanırız. Speech özelliği sadece ingilizce dili desteklemektedir.

Örnek:

Sub Many_Finds()

'Timer başlangıç
Dim Basla
Basla = VBA.Timer

Dim UrunId As Range
Dim i As Long
Dim ilkEslesme As Variant
  
Range("D2:D7").ClearContents
i = 2
  
Set UrunId = Range("A:A").Find(what:=Range("B2").Value, _
LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)

If Not UrunId Is Nothing Then
  Range("D" & i).Value = UrunId.Offset(, 6).Value
  ilkEslesme = UrunId.Address
  Do
    Set UrunId = Range("A:A").FindNext(UrunId)
    If UrunId.Address = ilkEslesme Then Exit Do
    i = i + 1
    Range("D" & i).Value = UrunId.Offset(, 6).Value
  Loop
    Application.Speech.Speak i - 1 & " matches were found." 'Speech
Else
    MsgBox "Ürün Bulunamadı!"
    Application.Speech.Speak "matches not found." 'Speech
End If
    'Timer bitiş
  Debug.Print Round(Timer - Basla, 3)
End Sub

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Option Button

Option Button (Seçenek Düğmesi) bir kullanıcının birkaç seçenek arasından seçim yapmasını sağlar. Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, Ac...