Excel Hakkında Herşey

Dosyayı Farklı Kaydetmek

1. Aynı formatta dosyayı farklı kaydetmek:

Sub saveas()

'Öncelikle mevcut çalışmamızı kaydediyoruz

ThisWorkbook.Save

'Tüm sayfaları seçin, sayfalardaki tüm hücreleri kopyalayıp değer yapıştırın

Sheets.Select
Cells.Copy
Cells.PasteSpecial xlPasteValues

'Çalışma kitabını Farklı Kaydet ile kaydedin (saveas)

'Bu çalışma kitabıyla aynı dizine kaydedin. Yeni çalışma kitabının başına "DOSYA_" ibaresi koyun

'Bugünün tarihini " DOSYA_"dan sonra "yymmdd" biçiminde ekleyin, böylece dosya adı DOSYA_yymmdd_urunler" gibi görünecektir.

ThisWorkbook.saveas Filename:=ThisWorkbook.Path & "\DOSYA_" & VBA.Format(VBA.Date, "YYMMDD") & _
"_" & ThisWorkbook.Name

End Sub

2. Aynı formatta dosyayı değişken kullanarak farklı kaydetmek:

Sub kaydet()

  Dim DosyaYolu As String
  Dim DosyaAdi As String
  
  DosyaYolu = ThisWorkbook.Path & "\"
  DosyaAdi = "Dosya_" & VBA.Format(Date, "yymmdd") & "_" & ThisWorkbook.Name
  
  ThisWorkbook.Save
  Sheets.Select
  Cells.Copy
  Cells.PasteSpecial xlPasteValues
  
  Sheets(1).Select
  Range("A1").Select
  ThisWorkbook.SaveAs Filename:=DosyaYolu & DosyaAdi
  
End Sub

3. Makro içeren dosyayı dosyayı xlsx formatında kaydetmek:

Sub saveas2()

'Öncelikle mevcut çalışmamızı kaydediyoruz

ThisWorkbook.Save

'Tüm sayfaları seçin, sayfalardaki tüm hücreleri kopyalayıp değer yapıştırın

Sheets.Select
Cells.Copy
Cells.PasteSpecial xlPasteValues

Application.DisplayAlerts = False

'Çalışma kitabını Farklı Kaydet ile kaydedin (saveas)

'Bu çalışma kitabıyla aynı dizine kaydedin. Yeni çalışma kitabının başına "DOSYA_" ibaresi koyun

"Bugünün tarihini " DOSYA_"dan sonra "yymmdd" biçiminde ekleyin, böylece dosya adı DOSYA_yymmdd_urunler" gibi görünecektir.

'Kopyayı makrosuz kaydedin (yani kopyalanan sürüm normal bir xlsx dosyası olmalıdır)

ThisWorkbook.saveas Filename:=ThisWorkbook.Path & "\DOSYA_" & VBA.Format(VBA.Date, "YYMMDD") & _
"_" & VBA.Replace(ThisWorkbook.Name, ".xlsm", ""), FileFormat:=Excel.xlOpenXMLWorkbook

Application.DisplayAlerts = True

End Sub

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...