Excel Hakkında Herşey

Değişkenler

Bu bölümde, Excel VBA'daki değişken tiplerini inceleyeceğiz.

Başlatma (Initializing) bir değişkene bir başlangıç ​​değeri atamak anlamına gelir.

Değişkenler için Veri Türleri

Değişkenler farklı veri türlerini barındırabilir

Varsayılan değişken variant'dır

Veri Türü

Kullanılan Bellek

Aralık

Byte

1 byte

0 ile 255 arası

Integer

2 byte

-32,768 ile 32,768 arası

Long

4 byte

-2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arası

Boolean

2 byte

True / False

Double

8 byte

Yüksek hassasiyetle çok büyük negatiften çok büyük pozitife sayı aralığı (% için de kullanılır)

String

karakter başına 1 byte

Yazı değişkenidir. Uzunluğa bağlıdır

Object

4 byte

Tüm nesneler

Date

8 byte

01,1,0100 ile 12,31,9999 arası

Currency

8 byte

4 ondalık basamağa kadar çok büyük negatiften pozitife aralık

Variant

16 byte (karakterlerle
daha fazlası)

Herhangi bir değer - "Boş", "Hiçbir şey" ve "Null" gibi değerleri de tutabilir


Paylaş:

Ara

Son eklenen

Option Button

Option Button (Seçenek Düğmesi) bir kullanıcının birkaç seçenek arasından seçim yapmasını sağlar. Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, Ac...