Excel Hakkında Herşey

Çalışma Sayfaları Oluşturma

Aşağıdaki kodlarla her ürün için bir çalışma sayfası içeren yeni bir çalışma kitabı oluşturacağız. Her sayfanın adı ürün adına eşit olacaktır.

A1 hücresi ürün adı, B1 hücresi renk adı olacaktır.

Çalışma Sayfaları Oluşturma

Sub Yeni_Dosya_ve_Sayfa()

Dim UrunRenk(1 To 8, 1 To 2) As String
Dim r As Byte, c As Byte
Const ilkSatir As Long = 1
Dim YeniDosya As Workbook
Dim YeniSayfa As Worksheet

'değişkenleri değerleriyle dolduruyoruz
For r = 1 To 3
  For c = 1 To 2
    UrunRenk(r, c) = Cells(r + ilkSatir, c).Value
  Next c
Next r

Set YeniDosya = Workbooks.Add
'çalışma sayfaları için r'yi yeniden kullanıyoruz
For r = 1 To 3
  Set YeniSayfa = YeniDosya.Worksheets.Add
  YeniSayfa.Name = UrunRenk(r, 1)
  YeniSayfa.Range("A1").Value = UrunRenk(r, 1)
  YeniSayfa.Range("B1").Value = UrunRenk(r, 2)
Next r
  
End Sub

Çalışma Sayfaları Oluşturma

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...