Excel Hakkında Herşey

Variant Diziler

Variant Diziler kullanmanın avantajları aşağıdaki gibidir:

  • Birçok hücrenin değerleri tek bir değişken içinde tutulur
  • Bu değişkenin üyeleri manipüle edilebilir.
  • Aralığa tek seferde geri yazılabilir
  • Dizilerin içinde döngü yapmak, hücrelerde döngü yapmaktan daha hızlıdır.

Aşağıdaki örnekte variant dizide bulunan her değere 100 eklendikten sonra hücrelere yazdırılır. Bu yöntem çok daha hızlıdır.

Sub Variant_Dizi()

'variant diziler için parantez gerekli değildir
Dim AdetDegeri As Variant
Dim r As Long

'AdetTablosu ad yöneticisinde tanımlanmıştır
AdetDegeri = Range("AdetTablosu").Value
For r = 1 To UBound(AdetDegeri)
    AdetDegeri(r, 1) = AdetDegeri(r, 1) + 100
Next r

Range("AdetTablosu") = AdetDegeri
    
End Sub

Variant Diziler

Variant Diziler

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Option Button

Option Button (Seçenek Düğmesi) bir kullanıcının birkaç seçenek arasından seçim yapmasını sağlar. Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, Ac...