Excel Hakkında Herşey

Basketbol Maçları

Aşağıda, bir takım listesinden tüm olası basketbol maçlarının basılı önizlemesini gösteren Excel VBA'daki bir programa bakacağız.

Durum:

Durum:

1. Öncelikle bir Range nesnesi ve dört değişken tanımlıyoruz. Range nesnesine aralik diyoruz. macadi dediğimiz bir String değişkeni ve sayac, i ve j dediğimiz üç tamsayı değişkeni.

Dim aralik As Range, macadi As String, sayac As Integer, i As Integer, j As Integer

2. aralik değişkenini takım adlarıyla başlatıyoruz. Aralığın tam sınırlarını önceden bilmediğimiz için CurrentRegion'u kullanıyoruz (bu programın 4 ekip için değil, aynı zamanda 4'den fazla ekip için de çalışmasını istiyoruz). Sayacı 0 değeriyle başlatıyoruz.

Set aralik = Range("A1").CurrentRegion
sayac = 0

3. Mümkün olan tüm futbol maçlarını C sütununa yazıyoruz. İlk olarak C sütununu boşaltıyoruz.

Worksheets(1).Columns(3) = ""

4. Çift Döngü başlatıyoruz.

For i = 1 To aralik.Count
For j = i + 1 To aralik.Count

5. macadi değişkenine bir macadi yazıyoruz.

macadi = aralik.Cells(i).Value & " - " & aralik.Cells(j).Value

Örneğin, i = 1 ve j = 2 için Excel VBA, Anadolu Efes - Fenerbahçe eşleştirme adını yazar. i = 1 ve j = 3 için Excel VBA, Anadolu Efes - Galatasaray...vb. eşleştirme adını yazar.

6. Eşleşme adını C sütununa yazıyoruz.

Cells(sayac + 1, 3).Value = macadi

7. Sayaç, C sütununa yazılan eşleşme adlarının sayısını takip eder. Excel VBA, C sütununa her eşleşme adı yazdığında sayacı 1 artırır. Bunu yapmak için aşağıdaki kod satırını ekleyin:

sayac = sayac + 1

8. İki döngüyü de kapatmayı unutmayın.

Next j
Next i

9. Tüm futbol maçlarının basılı önizlemesini gösteriyoruz.

ActiveSheet.Columns(3).PrintPreview

10. Programı test edin.

Sonuç:

Sonuç:

Tüm Kodlar

Dim aralik As Range, macadi As String, sayac As Integer, i As Integer, j As Integer

Set aralik = Range("A1").CurrentRegion
sayac = 0

Worksheets(1).Columns(3) = ""

For i = 1 To aralik.Count
  For j = i + 1 To aralik.Count
    macadi = aralik.Cells(i).Value & " - " & aralik.Cells(j).Value
    Cells(sayac + 1, 3).Value = macadi
    sayac = sayac + 1
  Next j
Next i

ActiveSheet.Columns(3).PrintPreview

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Option Button

Option Button (Seçenek Düğmesi) bir kullanıcının birkaç seçenek arasından seçim yapmasını sağlar. Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, Ac...