Excel Hakkında Herşey

Nesne Özellikleri

Bu bölümde Nesne Özellikleri (Object Properties) konusunu ele alacağız.

Özellik, nesnenin sahip olduğu özelliklerdir. Excel nesnelerinde önceden tanımlı özellikler vardır.

Özellikler, nesne hiyerarşisinde nesneden sonra gelir.

Detaylı ve Detaylı Olmama Durumu

Bazı özellikler detaylıdır bazıları detaylı değildir. Örneğin arabayı nesne olarak ele alalım:

Örnek:
Araba.Interior.Color = Kırmızı (Bu özellik detaylıdır)
Araba.Color = Kırmızı (Bu özellik detaylı değildir. Arabanın neresi kırmızı? Koltuklarımı?)

Aşağıda yer alan nesne özellikleri detaylı değildir:
Range(“A1”).Address
Range(“A1”).Values

Nesne Döndürme Özelliği

Bazı özellikler bir nesne döndürür:

Örnek: Interior özelliği, color özelliğine sahip bir interior nesne döndürür.

Yani interior hem nesne hem de özelliktir:
Range(“A1”).Interior.Color
Range(“A1”).Font.Color

Özellik Tipleri

Özellik tipleri: read-only veya write&read

Örnek: read-only
Range(“A1”).Address

Örnek: read&write
Range(“A1”).Value
Range(“A1”).Interior.Color
Range(“A1”).Font.Color

Örnek:

Range("P1").Value = ActiveCell.Address

Value özelliği seçili hücrenin konumunu okuyor ve P1 hücresine yazıyor.

Örnek:

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...