Excel Hakkında Herşey

Nesne Hiyerarşisi

Bu bölümde VBA nesne hiyerarşisini (Object Model) inceleyeceğiz.

Excel VBA'da bir nesne başka bir nesne içerebilir ve bu nesne de başka bir nesne vb. içerebilir. Başka bir deyişle, Excel VBA programlaması bir nesne hiyerarşisi ile çalışmayı içerir.

Tüm nesnelerin anası Excel'in kendisidir. Biz ona Uygulama nesnesi diyoruz. Uygulama nesnesi diğer nesneleri içerir. Örneğin, Çalışma Kitabı nesnesi (Excel dosyası). Bu, oluşturduğunuz herhangi bir çalışma kitabı olabilir. Çalışma Kitabı nesnesi, Çalışma Sayfası nesnesi gibi diğer nesneleri içerir. Çalışma Sayfası nesnesi, Aralık nesnesi gibi diğer nesneleri içerir.

"Makro Oluşturmak" bölümünde, bir komut düğmesi tıklanarak kodun nasıl çalıştırılacağını gördük ve aşağıdaki kod satırını kullandık:

Range("A1").Value = "Merhaba Dünya"

Ancak asıl demek istediğimiz şudur:

Application.Workbooks("kitap1").Worksheets(1).Range("A1").Value = "Merhaba Dünya"

Not: nesneler bir nokta ile bağlanır. Neyse ki, bu şekilde bir kod satırı eklemek zorunda değiliz. Bunun nedeni, komut düğmemizi kitap1.xlsm dosyasındaki ilk çalışma sayfasına yerleştirmiş olmamızdır. Farklı çalışma sayfalarında bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız, Çalışma Sayfası nesnesini eklemeniz gerektiğini unutmayın.

Nesne Hiyerarşisi özeti: 
Application -> workbooks -> Worksheets -> Range

Nesne Hiyerarşisi detayı:
Application.Workbooks("dosya adı").Worksheets("sayfa adı").Range("A1")

VBA nesne hiyerarşisi


Özellikler ve Yöntemler (Properties and Methods)

Özellikler ve yöntemler, nesnelerle bir şeyler yapabilmenizi sağlar

Özellik, nesnenin sahip olduğu özelliklerdir. Yöntem, nesnenin ne yapabildiğidir ya da nesne ile yapabildiklerimizdir.

İlerleyen bölümlerde özellikleri ve yöntemleri detaylıca inceleyeceğiz.

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...