Excel Hakkında Herşey

Fonksiyon Listesi

 

  Türkçe    İngilizce    Kategori  
  ACOS    ACOS    Matematik  
  ACOSH    ACOSH    Matematik  
  ADRES    ADDRESS    Arama  
  AİÇVERİMORANI    XIRR    Finansal  
  ALANSAY    AREAS    Arama  
  ALTTOPLAM    SUBTOTAL    Matematik  
  AMORDEGRC    AMORDEGRC    Finansal  
  AMORLINC    AMORLINC    Finansal  
  ANA_PARA_ÖDEMESİ    PPMT    Finansal  
  ANBD    XNPV    Finansal  
  ARA    LOOKUP    Arama  
  ASİN    ASIN    Matematik  
  ASİNH    ASINH    Matematik  
  AŞAĞIYUVARLA    ROUNDDOWN    Matematik  
  ATAN    ATAN    Matematik  
  ATAN2    ATAN2    Matematik  
  ATANH    ATANH    Matematik  
  AY    MONTH    Tarih  
  AZALANBAKİYE    DB    Finansal  
  BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY    COUNTA    İstatistiksel  
  BAĞ_DEĞ_SAY    COUNT    İstatistiksel  
  BASIKLIK    KURT    İstatistiksel  
  BD    PV    Finansal  
  BESINIR    GESTEP    Mühendislik  
  BESSELI    BESSELI    Mühendislik  
  BESSELJ    BESSELJ    Mühendislik  
  BESSELK    BESSELK    Mühendislik  
  BESSELY    BESSELY    Mühendislik  
  BETADAĞ    BETADIST    İstatistiksel  
  BETATERS    BETAINV    İstatistiksel  
  BIN2DEC    BIN2DEC    Mühendislik  
  BIN2HEX    BIN2HEX    Mühendislik  
  BIN2OCT    BIN2OCT    Mühendislik  
  BİLGİ    INFO    Bilgi  
  BİNOMDAĞ    BINOMDIST    İstatistiksel  
  BİRLEŞTİR    CONCATENATE    Metin  
  BOŞLUKSAY    COUNTBLANK    İstatistiksel  
  BÖLÜM    QUOTIENT    Matematik  
  BUGÜN    TODAY    Tarih  
  BUL    FIND    Metin  
  BÜYÜK    LARGE    İstatistiksel  
  BÜYÜKHARF    UPPER    Metin  
  BÜYÜME    GROWTH    İstatistiksel  
  COS    COS    Matematik  
  COSH    COSH    Matematik  
  ÇARPIKLIK    SKEW    İstatistiksel  
  ÇARPIM    PRODUCT    Matematik  
  ÇARPINIM    FACT    Matematik  
  ÇEVİR    CONVERT    Mühendislik  
  ÇİFT    EVEN    Matematik  
  ÇİFTAZALANBAKİYE    DDB    Finansal  
  ÇİFTFAKTÖR    FACTDOUBLE    Mühendislik  
  ÇİFTMİ    ISEVEN    Bilgi  
  ÇOKEĞERORTALAMA    AVERAGEIF    İstatistiksel  
  ÇOKETOPLA    SUMIFS    Matematik  
  ÇOKTERİMLİ    MULTINOMIAL    Matematik  
  D_İÇ_VERİM_ORANI    MIRR    Finansal  
  DA    SLN    Finansal  
  DAB    VDB    Finansal  
  DAKİKA    MINUTE    Tarih  
  DAMGA    CHAR    Metin  
  DÇARP    MMULT    Matematik  
  DEC2BIN    DEC2BIN    Mühendislik  
  DEC2HEX    DEC2HEX    Mühendislik  
  DEC2OCT    DEC2OCT    Mühendislik  
  DEĞER    PRICE    Finansal  
  DEĞERİND    PRICEDISC    Finansal  
  DEĞERVADE    PRICEMAT    Finansal  
  DEĞİL    NOT    Mantıksal  
  DEĞİŞTİR    REPLACE    Metin  
  DELTA    DELTA    Mühendislik  
  DERECE    DEGREES    Matematik  
  DETERMİNANT    MDETERM    Matematik  
  DEVRESEL_ÖDEME    PMT    Finansal  
  DEVRİK_DÖNÜŞÜM    TRANSPOSE    Arama  
  DİZEY_TERS    MINVERSE    Matematik  
  DOĞRU    TRUE    Mantıksal  
  DOLAYLI    INDIRECT    Arama  
  DOT    LINEST    İstatistiksel  
  DÖRTTEBİRLİK    QUARTILE    İstatistiksel  
  DÜŞEYARA    VLOOKUP    Arama  
  EBOŞSA    ISBLANK    Bilgi  
  EĞER    IF    Mantıksal  
  EĞERHATA    IFERROR    Mantıksal  
  EĞERSAY    COUNTIF    İstatistiksel  
  EĞİLİM    TREND    İstatistiksel  
  EĞİM    SLOPE    İstatistiksel  
  EHATA    ISERR    Bilgi  
  EHATALIYSA    ISERROR    Bilgi  
  ELEMAN    CHOOSE    Arama  
  EMANTIKSALSA    ISLOGICAL    Bilgi  
  EMETİNDEĞİLSE    ISNONTEXT    Bilgi  
  EMETİNSE    ISTEXT    Bilgi  
  ENÇOK_OLAN    MODE    İstatistiksel  
  EREFSE    ISREF    Bilgi  
  ESAYIYSA    ISNUMBER    Bilgi  
  ETKİN    EFFECT    Finansal  
  ETOPLA    SUMIF    Matematik  
  EYOKSA    ISNA    Bilgi  
  FAİZ_ORANI    RATE    Finansal  
  FAİZORANI    INTRATE    Finansal  
  FAİZTUTARI    IPMT    Finansal  
  FDAĞ    FDIST    İstatistiksel  
  FISHER    FISHER    İstatistiksel  
  FISHERTERS    FISHERINV    İstatistiksel  
  FTERS    FINV    İstatistiksel  
  FTEST    FTEST    İstatistiksel  
  GAMADAĞ    GAMMADIST    İstatistiksel  
  GAMALN    GAMMALN    İstatistiksel  
  GAMATERS    GAMMAINV    İstatistiksel  
  GD    FV    Finansal  
  GDPROGRAM    GDPROGRAM    Finansal  
  GEOORT    GEOMEAN    İstatistiksel  
  GERÇEKFAİZ    ACCRINT    Finansal  
  GERÇEKFAİZV    ACCRINTM    Finansal  
  GETİRİ    RECEİVED    Finansal  
  GÜN    DAY    Tarih  
  GÜN360    DAYS360    Tarih  
  GÜVENİRLİK    CONFIDENCE    İstatistiksel  
  HAFTANINGÜNÜ    WEEKDAY    Tarih  
  HAFTASAY    WEEKNUM    Tarih  
  HARORT    HARMEAN    İstatistiksel  
  HATA.TİPİ    ERROR.TYPE    Bilgi  
  HATAİŞLEV    ERF    Mühendislik  
  HEX2BIN    HEX2BIN    Mühendislik  
  HEX2DEC    HEX2DEC    Mühendislik  
  HEX2OCT    HEX2OCT    Mühendislik  
  HİPERGEOMDAĞ    HYPGEOMDIST    İstatistiksel  
  HTAHDEĞER    TBILLPRICE    Finansal  
  HTAHEŞ    TBILLEQ    Finansal  
  HTAHÖDEME    TBILLYIELD    Finansal  
  HÜCRE    CELL    Bilgi  
  ISPMT    ISPMT    Finansal  
  İÇ_VERİM_ORANI    IRR    Finansal  
  İNDİRİM    DISC    Finansal  
  İNDİS    INDEX    Arama  
  İŞARET    SIGN    Matematik  
  İŞGÜNÜ    WORKDAY    Tarih  
  KAÇINCI    MATCH    Arama  
  KAREKÖK    SQRT    Matematik  
  KAREKÖKPİ    SQRTPI    Matematik  
  KARMAŞIK    COMPLEX    Mühendislik  
  KAYDIR    OFFSET    Arama  
  KESMENOKTASI    INTERCEPT    İstatistiksel  
  KIRP    TRIM    Metin  
  KIRPORTALAMA    TRIMMEAN    İstatistiksel  
  KİKAREDAĞ    CHIDIST    İstatistiksel  
  KİKARETERS    CHIINV    İstatistiksel  
  KİKARETEST    CHITEST    İstatistiksel  
  KOD    CODE    Metin  
  KOMBİNASYON    COMBIN    Matematik  
  KORELASYON    CORREL    İstatistiksel  
  KOVARYANS    COVAR    İstatistiksel  
  KÖPRÜ    HYPERLINK    Arama  
  KRİTİKBİNOM    CRITBINOM    İstatistiksel  
  KUPONGÜN    COUPDAYS    Finansal  
  KUPONGÜNBD    COUPDAYBS    Finansal  
  KUPONGÜNDSK    COUPDAYSNC    Finansal  
  KUPONGÜNÖKT    COUPPCD    Finansal  
  KUPONGÜNSKT    COUPNCD    Finansal  
  KUPONSAYI    COUPNUM    Finansal  
  KUVVET    POWER    Matematik  
  KÜÇÜK    SMALL    İstatistiksel  
  KÜÇÜKHARF    LOWER    Metin  
  KYUVARLA    MROUND    Matematik  
  LİRA    DOLLAR    Metin  
  LİRAKES    DOLLARFR    Finansal  
  LİRAON    DOLLARDE    Finansal  
  LN    LN    Matematik  
  LOG    LOG    Matematik  
  LOG10    LOG10    Matematik  
  LOGNORMDAĞ    LOGNORMDIST    İstatistiksel  
  LOGTERS    LOGINV    İstatistiksel  
  LOT    LOGEST    İstatistiksel  
  M    T    Metin  
  MAK    MAX    İstatistiksel  
  MAKA    MAXA    İstatistiksel  
  MBUL    SEARCH    Metin  
  METNEÇEVİR    TEXT    Metin  
  MİN    MIN    İstatistiksel  
  MİNA    MINA    İstatistiksel  
  MOD    MOD    Matematik  
  MSÜRE    MDURATION    Finansal  
  MUTLAK    ABS    Matematik  
  NBD    NPV    Finansal  
  NEGBİNOMDAĞ    NEGBINOMDIST    İstatistiksel  
  NOMİNAL    NOMINAL    Finansal  
  NORMDAĞ    NORMDIST    İstatistiksel  
  NORMSDAĞ    NORMSDIST    İstatistiksel  
  NORMSTERS    NORMSINV    İstatistiksel  
  NORMTERS    NORMINV    İstatistiksel  
  NSAT    TRUNC    Matematik  
  OBEB    GCD    Matematik  
  OCT2BIN    OCT2BIN    Mühendislik  
  OCT2DEC    OCT2DEC    Mühendislik  
  OCT2HEX    OCT2OCT    Mühendislik  
  OKEK    LCM    Matematik  
  OLASILIK    PROB    İstatistiksel  
  ORTALAMA    AVERAGE    İstatistiksel  
  ORTALAMAA    AVERAGEA    İstatistiksel  
  ORTANCA    MEDIAN    İstatistiksel  
  ORTSAP    AVEDEV    İstatistiksel  
  ÖDEME    YIELD    Finansal  
  ÖDEMEİND    YIELDDISC    Finansal  
  ÖDEMEVADE    YIELDMAT    Finansal  
  ÖZDEŞ    EXACT    Metin  
  ÖZETVERİAL    GETPIVOTDATA    Arama  
  PARÇAAL    MID    Metin  
  PEARSON    PEARSON    İstatistiksel  
  PERMÜTASYON    PERMUT    İstatistiksel  
  Pİ    PI    Matematik  
  POISSON    POISSON    İstatistiksel  
  RADYAN    RADIANS    Matematik  
  RANK    RANK    İstatistiksel  
  RASTGELEARADA    RANDBETWEEN    Matematik  
  RKARE    RSQ    İstatistiksel  
  ROMEN    ROMAN    Matematik  
  S    N    Bilgi  
  S_SAYI_ÜRET    RAND    Matematik  
  SAAT    HOUR    Tarih  
  SAĞDAN    RIGHT    Metin  
  SANAL    IMAGINARY    Mühendislik  
  SANBAĞ_DEĞİŞKEN    IMARGUMENT    Mühendislik  
  SANBÖL    IMDIV    Mühendislik  
  SANCOS    IMCOS    Mühendislik  
  SANÇARP    IMPRODUCT    Mühendislik  
  SANÇIKAR    IMSUB    Mühendislik  
  SANEŞLENEK    IMCONJUGATE    Mühendislik  
  SANGERÇEK    IMREAL    Mühendislik  
  SANİYE    SECOND    Tarih  
  SANKAREKÖK    IMSQRT    Mühendislik  
  SANKUVVET    IMPOWER    Mühendislik  
  SANLN    IMLN    Mühendislik  
  SANLOG10    IMLOG10    Mühendislik  
  SANLOG2    IMLOG2    Mühendislik  
  SANMUTLAK    IMABS    Mühendislik  
  SANSIN    IMSIN    Mühendislik  
  SANTOPLA    IMSUM    Mühendislik  
  SANÜS    IMEXP    Mühendislik  
  SAPKARE    DEVSQ    İstatistiksel  
  SATIR    ROW    Arama  
  SATIRSAY    ROWS    Arama  
  SAYIDÜZENLE    FIXED    Metin  
  SAYIYAÇEVİR    VALUE    Metin  
  SERİAY    EDTE    Tarih  
  SERİTARİH    EOMONTH    Tarih  
  SERİTOPLA    SERIESSUM    Matematik  
  SIKLIK    FREQUENCY    İstatistiksel  
  SİN    SIN    Matematik  
  SİNH    SINH    Matematik  
  SOLDAN    LEFT    Metin  
  STANDARTLAŞTIRMA    STANDARDIZE    İstatistiksel  
  STDSAPMA    STDEV    İstatistiksel  
  STDSAPMAA    STDEVA    İstatistiksel  
  STDSAPMAS    STDEVP    İstatistiksel  
  STDSAPMASA    STDEVPA    İstatistiksel  
  STHYX    STEYX    İstatistiksel  
  SÜRE    DURATION    Finansal  
  SÜTUN    COLUMN    Arama  
  SÜTUNSAY    COLUMNS    Arama  
  ŞİMDİ    NOW    Tarih  
  TABANAYUVARLA    FLOOR    Matematik  
  TAHMİN    FORECAST    İstatistiksel  
  TAKSİT_SAYISI    NPER    Finansal  
  TAMİŞGÜNÜ    NETWORKDAYS    Tarih  
  TAMSAYI    INT    Matematik  
  TAN    TAN    Matematik  
  TANH    TANH    Matematik  
  TARİH    DATE    Tarih  
  TARİHSAYISI    DATEVALUE    Tarih  
  TAVANAYUVARLA    CEILING    Matematik  
  TDAĞ    TDIST    İstatistiksel  
  TEK    ODD    Matematik  
  TEKMİ    ISODD    Bilgi  
  TEKSDEĞER    ODDLPRICE    Finansal  
  TEKSÖDEME    ODDLYIELD    Finansal  
  TEKYDEĞER    ODDFPRICE    Finansal  
  TEKYÖDEME    ODDFYIELD    Finansal  
  TEMİZ    CLEAN    Metin  
  TOPANAPARA    CUMPRINC    Finansal  
  TOPKARE    SUMSQ    Matematik  
  TOPLA    SUM    Matematik  
  TOPLA.ÇARPIM    SUMPRODUCT    Matematik  
  TOPÖDENENFAİZ    CUMIMPT    Finansal  
  TOPX2AY2    SUMX2PY2    Matematik  
  TOPX2EY2    SUMX2MY2    Matematik  
  TOPXEY2    SUMXMY2    Matematik  
  TTERS    TINV    İstatistiksel  
  TTEST    TTEST    İstatistiksel  
  TÜMHATAİŞLEV    ERFC    Mühendislik  
  TÜR    TYPE    Bilgi  
  UZUNLUK    LEN    Metin  
  ÜS    EXP    Matematik  
  ÜSTELDAĞ    EXPONDIST    İstatistiksel  
  VAL    DGET    Veritabanı  
  VAR    VAR    İstatistiksel  
  VARA    VARA    İstatistiksel  
  VARS    VARP    İstatistiksel  
  VARSA    VARPA    İstatistiksel  
  VE    AND    Mantıksal  
  VSEÇÇARP    DPRODUCT    Veritabanı  
  VSEÇMAK    DMAX    Veritabanı  
  VSEÇMİN    DMIN    Veritabanı  
  VSEÇORT    DAVERAGE    Veritabanı  
  VSEÇSAY    DCOUNT    Veritabanı  
  VSEÇSAYDOLU    DCOUNTA    Veritabanı  
  VSEÇSTDSAPMA    DSTDEV    Veritabanı  
  VSEÇSTDSAPMAS    DSTDEVP    Veritabanı  
  VSEÇTOPLA    DSUM    Veritabanı  
  VSEÇVAR    DVAR    Veritabanı  
  VSEÇVARS    DVARP    Veritabanı  
  WEIBULL    WEIBULL    İstatistiksel  
  YADA    OR    Mantıksal  
  YANLIŞ    FALSE    Mantıksal  
  YAT    SYD    Finansal  
  YATAYARA    HLOOKUP    Arama  
  YAZIM.DÜZENİ    PROPER    Metin  
  YERİNEKOY    SUBSTITUTE    Metin  
  YIL    YEAR    Tarih  
  YILORAN    YEARFRAC    Tarih  
  YİNELE    REPT    Metin  
  YOKSAY    NA    Bilgi  
  YUKARIYUVARLA    ROUNDUP    Matematik  
  YUVARLA    ROUND    Matematik  
  YÜZDEBİRLİK    PERCENTILE    İstatistiksel  
  YÜZDERANK    PERCENTRANK    İstatistiksel  
  ZAMAN    TIME    Tarih  
  ZAMANSAYISI    TIMEVALUE    Tarih  
  ZTEST    ZTEST    İstatistiksel  

Ara

Son eklenen

Option Button

Option Button (Seçenek Düğmesi) bir kullanıcının birkaç seçenek arasından seçim yapmasını sağlar. Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, Ac...