Excel Hakkında Herşey

En kullanışlı VBA İfadeleri - Genel

Genel

Açıklama

Const

Bir sabit tanımlar

Dim

Değişken tanımlar

End

Programdan çıkar, ayrıca prosedürleri ve ifadeleri sona erdirir.

Function

Fonksiyon prosedürü tanımlar

Kill

Dosya siler

Let

Bir ifadeye değişken atar (isteğe bağlıdır)

Like

Bir dize diğeriyle eşleştirilebilirse True döndürür

Load

Bir nesne yükler (userform gibi) ama göstermez

Mid

Bir dizideki karakterleri diğer karakterlerle değiştirir

Option Explicit

Değişken bildirimini zorunlu yapar

Public

Tüm prosedürlerde kullanılabilecek bir değişken bildirir

ReDim

Dizinin boyutunu değiştirir

Set

Bir değişkene bir nesne tanımlar

Sub

Alt prosedürün adını tanımlar

 

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Option Button

Option Button (Seçenek Düğmesi) bir kullanıcının birkaç seçenek arasından seçim yapmasını sağlar. Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, Ac...