Excel Hakkında Herşey

DIR Fonksiyonu

DIR fonksiyonu, dosya veya klasörlerin var olup olmadığını kontrol etmemize yarar.

DIR fonksiyonu, bir dizin (dosya veya klasör yolu) değişkeni kullanır ve dosya veya klasörün adını döndürür. Eğer yol adı bulunamazsa, DIR fonksiyonu sıfır uzunluklu bir dize ("") döndürür.

Syntax

Dir [( dizin [, özellik ])

DIR Fonksiyonu

Not: Joker karakterler (* ve ?) dizinde kullanılabilir.

DOSYA KONTROL

Aşağıdaki komutla önce dosyanın varlığını kontrol ediyoruz. Eğer dosya mevcutsa dosyayı açıyoruz

Sub dosya_kontrol()

Dim dosya_adi As String

dosya_adi = VBA.FileSystem.Dir("C:\Test\Dosya_*.xls?")

If dosya_adi = VBA.Constants.vbNullString Then
  MsgBox "Dosya bulunamadı"
Else
  Workbooks.Open "C:\Test\" & dosya_adi
End If

End Sub

Not: Eğer değişkene uygun birden fazla dosya varsa sadece ilk bulduğu dosyayı açar. Hata vermez.

KLASÖR KONTROL

Aşağıdaki komutla öncelikle klasörün var olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer klasör mevcut değilse isteğe bağlı olarak klasörü yaratıyoruz.

Sub klasor_kontrol()

Dim Dizin As String
Dim Klasor As String
Dim Answer As VbMsgBoxResult

Dizin = "C:\excel\test"
Klasor = Dir(Dizin, vbDirectory)

If Klasor = vbNullString Then
  Answer = MsgBox("Klasör bulunanadı. Klasör yaratmak ister misiniz", vbYesNo, "Klasör yarat")
  Select Case Answer
  Case vbYes
    VBA.FileSystem.MkDir (Dizin)
  Case Else
    Exit Sub
  End Select
Else
  MsgBox "Klasör bulundu."
End If

End Sub

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Option Button

Option Button (Seçenek Düğmesi) bir kullanıcının birkaç seçenek arasından seçim yapmasını sağlar. Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, Ac...