Excel Hakkında Herşey

Çalışma Kitabı Olayları

Bu bölümde çalışma kitabı olayları hakkında çeşitli örnekler yapacağız.

Çalışma kitabı olay komutlarını Project ekranında ThisWorkbook sekmesi içine yazmamız gerekir.

Örnek: Aşağıdaki komut çalışma kitabı açıldığı zaman 1. sayfaya gider ve hoşgeldiniz mesajı gösterir. Kullanıcı sadece 1. sayfadaki A1:F20 aralığındaki hücreleri seçebilir:

Private Sub Workbook_Open()
  Sheets(1).Select
  MsgBox "Hoşgeldiniz!"
  Sheets(1).ScrollArea = "A1:F20"
End Sub

Örnek: Aşağıdaki komut çalışma kitabı kapatılmadan önce bir mesaj görüntüler:

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  MsgBox "Yaptığınız değişiklikleri kaydetmeyi unutmayın!"
End Sub

Örnek: Aşağıdaki komut çalışma kitabı aktif edildiği zaman tam ekrana geçer, satır ve sütun başlıklarını gizler, çalışma sayfalarını gizler.

Private Sub Workbook_Activate()
  Application.DisplayFullScreen = True
  Application.ActiveWindow.DisplayHeadings = False
  Application.ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = False
End Sub

Aşağıdaki komutu bir modüle yazıp bir butona bağladığınız zaman görünümü manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Sub Gorunum_Degistir()
  Application.DisplayFullScreen = Not Application.DisplayFullScreen
  With Application.ActiveWindow
    .DisplayHeadings = Not .DisplayHeadings
    .DisplayWorkbookTabs = Not .DisplayWorkbookTabs
  End With
End Sub

Aşağıdaki komut yazdırmak istediğimiz sayfalardaki B2 hücresinin içeriğini güncel tarihle beraber sayfa başlığında gösterir:

Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)

Dim Sayfa As Worksheet

For Each Sayfa In Me.Worksheets
  Sayfa.PageSetup.LeftHeader = Sayfa.Range("B2").Value & vbTab & Date
Next Sayfa
  
End Sub

Not: Eğer ilgili veri yazıcı ön izleme ekranında görünmezse yazdırılma anında görülür. Bundan emin olmak için yazdırmadan önce pdf formatında çıktı alabilirsiniz.

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Hücre Rengine Göre Toplama Fonksiyonu

Bu bölümde hücre rengine göre toplama işlemi yapacağız. Aşağıdaki makro kodu, seçtiğimiz hücre rengi ile aralıktaki eşleşen hücrelerin değer...