Excel Hakkında Herşey

VBA ve Excel.Worksheet Fonksiyonları

VBA ve Excel, hesaplamaları yapmanıza yardımcı olacak yerleşik işlevlere sahiptir.

VBA'nın Excel'e eşdeğer bir işlevi varsa, yalnızca VBA işlevini kullanabilirsiniz.

Fonksiyonlar aşağıdaki 3 başlangıç ifadesiyle eklenebilir.

Excel.WorksheetFunction.
Application.
VBA.

Excel (Türkçe)

Excel (İngilizce)

VBA karşılığı

MUTLAK

ABS

ABS

EBOŞSA

ISBLANK

ISEMPTY

UZUNLUK

LEN

LEN

KÜÇÜKHARF

LOWER

LCASE

S_SAYI_ÜRET

RAND

RND

BUGÜN

TODAY

DATE

TÜR

TYPE

TYPENAME

BÜYÜKHARF

UPPER

UCASEBir fonksiyon Nesne tarayıcıda 2 yöntemle aranabilir

Yöntem 1

Örneğin, BÜYÜKHARF fonksiyonunun karşılığı Nesne Tarayıcıdan, tüm sınıflar içinde, aşağıdaki gibi bulunabilir

Yöntem 1

Yöntem 2

Örneğin, BÜYÜKHARF fonksiyonunun karşılığı Nesne Tarayıcıdan, Strings sınıfı içinde, aşağıdaki gibi bulunabilir

BÜYÜKHARF

Örnek:

Sub VBA_ve_Excel_Fonksiyonlari()
  
'Sayfanın kod adı
With Sayfa1
    
'bugünün tarihini almak
'bugünün tarihi aşağıdaki 3 yöntemle de alınabilir
.Range("B3").Value = Date
.Range("B4").Value = VBA.Date
.Range("B5").Value = VBA.DateTime.Date
    
'BÜYÜKHARF
'VBA. yazmaya gerek yoktur. Sadece UCase de yazılabilir
'VBA.Strings.UCase şeklide de yazılabilir
.Range("B6").Value = VBA.UCase(.Range("A6").Value)
    
'KÜÇÜKHARF
.Range("B7").Value = VBA.LCase(.Range("A7").Value)

'YAZIM.DÜZENİ
'VBA de yerleşik YAZIM.DÜZENİ fonksiyonu yok. Bunun yerine aşağıdaki gibi bir yöntem kullanılır
.Range("B8").Value = VBA.StrConv(.Range("A8").Value, vbProperCase)
.Range("B9").Value = Excel.Application.WorksheetFunction.Proper(.Range("A9").Value)

'Bir aralıktaki maksimum değeri bulmak:
Dim myRange As Range
Set myRange = .Range("A20").CurrentRegion
.Range("B15").Value = Excel.WorksheetFunction.Max(myRange)

End With
End Sub

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Option Button

Option Button (Seçenek Düğmesi) bir kullanıcının birkaç seçenek arasından seçim yapmasını sağlar. Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, Ac...