Excel Hakkında Herşey

Tüm Satırlar ve Sütunlar

Bu örnekte Excel VBA'da tüm satırları ve sütunları nasıl seçeceğinizi öğreneceğiz.

Çalışma sayfanıza bir komut düğmesi yerleştirin ve aşağıdaki kod satırlarını ekleyin:

1. Aşağıdaki kod satırı tüm sayfayı seçer.

Cells.Select

Not: Komut butonumuzu ilk çalışma sayfasına yerleştirdiğimiz için bu kod satırı ilk sayfanın tamamını seçer. Başka bir çalışma sayfasındaki hücreleri seçmek için önce bu sayfayı etkinleştirmeniz gerekir. Örneğin, aşağıdaki kod satırları ikinci çalışma sayfasının tamamını seçer.

Worksheets(2).Activate
Worksheets(2).Cells.Select

2. Aşağıdaki kod satırı üçüncü sütunu seçer.

Columns(3).Select

3. Aşağıdaki kod satırı beşinci satırı seçer.

Rows(5).Select

4. Birden çok satır seçmek için aşağıdaki gibi bir kod satırı ekleyin:

Rows("5:7").Select

Rows("5:7").Select

5. Birden çok sütun seçmek için aşağıdaki gibi bir kod satırı ekleyin:

Columns("B:E").Select

Columns("B:E").Select

6. Rows ve Columns özelliklerini Row ve Column özellikleriyle karıştırmamaya dikkat edin. Rows ve Columns özellikleri, bir Range nesnesi döndürür. Row ve Column özellikleri tek bir değer döndürür.

Kod satırı:

MsgBox Cells(4, 2).Row

Sonuç:

Sonuç:

7. D5 hücresini seçin. Aşağıdaki kod satırı, etkin hücrenin tüm satırını seçer.

ActiveCell.EntireRow.Select

ActiveCell.EntireRow.Select

8. D5 hücresini seçin. Aşağıdaki kod satırı, etkin hücreyi içeren sütunun ikinci hücresine 3 değerini girer.

ActiveCell.EntireColumn.Cells(2).Value = 3

ActiveCell.EntireColumn.Cells(2).Value = 3

9. D5 hücresini seçin. Aşağıdaki kod satırı, etkin hücreyi içeren satırın altındaki satırın ikinci hücresine 4 değerini girer.

ActiveCell.EntireRow.Offset(1, 0).Cells(2).Value = 4

ActiveCell.EntireRow.Offset(1, 0).Cells(2).Value = 4

Çeşitli Örnekler:

RowHeight:

RowHeight:

RowHeight:

ColumnWidth:

ColumnWidth:

ColumnWidth:

ColumnWidth:

AutoFit

AutoFit

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...