Excel Hakkında Herşey

Prosedürlerin Kapsamı

Bu bölümde Private ve Public prosedürler arasındaki farkı inceleyeceğiz.

Prosedürlerin adının başında Public yazılmasına gerek yoktur. Prosedürler varsayılan olarak Public'dir.

Eğer prosedür adının başında Private yazıyorsa bu prosedür sadece içinde bulunduğu modülde geçerlidir ve makro listesinde yer almaz, bir butona atanamaz.

Call komutu ile diğer prosedüre link verilir fakat bu opsiyoneldir. 

Örnek:

Private Sub Giris()
  'bazı özellikleri kapat
  With Application
    .StatusBar = "Bekleyin"
    .ScreenUpdating = False
    .DisplayAlerts = False
    .Calculation = xlCalculationManual
  End With
End Sub

Private Sub Cikis()
  'özellikleri tekrar aç
  With Application
    .StatusBar = ""
    .ScreenUpdating = True
    .DisplayAlerts = True
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
    'kopyala ve yapıştır özel yöntemlerini kullandıysanız, panoda çok fazla veriniz olabilir.
    .CutCopyMode = False
  End With
End Sub

Sub makro()

  Dim ShYeni As Worksheet
  Dim hucre As Range
  
  Call Giris

  Set ShYeni = Worksheets.Add
  For Each hucre In ShYeni.Range("A1:A100000")
    hucre.Value = 10
  Next hucre
  
  ShYeni.Delete
  Sayfa1.Select
  
  Call Cikis

End Sub


Paylaş:

Ara

Son eklenen

Option Button

Option Button (Seçenek Düğmesi) bir kullanıcının birkaç seçenek arasından seçim yapmasını sağlar. Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, Ac...