Excel Hakkında Herşey

Nesne Değişkenleri

Nesne değişkenlerini kullanırken mutlaka “Set” kullanmak gerekir

Dim new_book As Workbook

Set new_book = Workbooks.Add

Örnek:

Dim new_book As Workbook
Dim new_sheet As Worksheet
Dim new_range As Range

Set new_book = Workbooks.Add
Set new_sheet = new_book.Sheets(1)
'Yeni açtığımız çalışma kitabının ilk sayfasının A1 hücresine değer giriyoruz
new_sheet.Range("A1").Value = "abc123"

'az önce yeni bir dosya açtığımız için burada kodun yazıldığı dosyayı yeniden aktif ediyoruz.
Set new_range = ThisWorkbook.Worksheets("urunler").Range("B5:D5")
new_range.Font.Bold = True
new_range.Interior.Color = VBA.RGB(255, 255, 204)


Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...