Excel Hakkında Herşey

Hata Ayıklama Kodları

Hata ayıklamada kullanılan başlıca kodlar aşağıdaki gibidir.

1. Bu yöntemde, bir hata oluştuğu anda kodun sonuna atlamak için bir etiket kullanılır.
Sub makro1()

On Error GoTo HATA

  [kod satırları]

HATA:

End Sub

2. Bu yöntemde belirlenen hatalar atlanılır ve ardından kalan talimatlar için normal hata ayıklama işlemine devam edilir. Genelde probleme çözüm olunmaz, sadece çok spesifik amaçlarda kullanılır.

Sub makro2()

On Error Resume Next
  [kod satırları]
  
On Error GoTo 0
  [kod satırları]
  
End Sub

3. Bu yöntemde hata ayıklama işlemi hata koduna göre daha ayrıntılı yapılır. Eğer hata yoksa makrodan çıkmak için "Exit Sub" ifadesi eklenir.

Sub makro3()

  On Error GoTo HATA
  
  [kod satırları]

Exit Sub

HATA:

  Select Case Err.Number
    Case 424 'hata kodu
      Exit Sub
    Case Else
      MsgBox "Bir hata oluştu. Lütfen seçiminizi tekrar kontrol edin"
  End Select
  
End Sub

Örnek:

Sub Formul_Say()
  'Çalışma kitabında toplam kaç adet formül olduğunu bulacağız
  Dim Sh As Worksheet
  Dim sayac1 As Double
  Dim sayac2 As Double
  
  For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
    On Error GoTo HATA
    sayac1 = Sh.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas).Count
HATADEVAM:    sayac2 = sayac2 + sayac1
HATA:
  If Err.Number = 1004 Then
    sayac1 = 0
    Resume HATADEVAM
  End If
  Next Sh
  MsgBox "Bu çalışma kitabında " & sayac2 & " adet formül var!"
  
End Sub


Sub Yorum_Say()
  'Çalışma kitabında toplam kaç adet yorum olduğunu bulacağız
  Dim Sh As Worksheet
  Dim sayac1 As Double
  Dim sayac2 As Double
  
  For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
    On Error GoTo HATA
    sayac1 = Sh.Cells.SpecialCells(xlCellTypeComments).Count
HATADEVAM:    sayac2 = sayac2 + sayac1
HATA:
  If Err.Number = 1004 Then
    sayac1 = 0
    Resume HATADEVAM
  End If
  Next Sh
  MsgBox "Bu çalışma kitabında " & sayac2 & " adet yorum var!"
  
End Sub

Watch ekranından değişkenler takip edilebilir:

watch

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...