Excel Hakkında Herşey

En kullanışlı VBA Fonksiyonları - Metin ve Sabitler


Metin

Açıklama

InStr

Bir dizenin, diğer dizenin içindeki konumunu döndürür

LCase

Dizeyi küçük harfe dönüştürür

Left

Belirtilen karakter sayısına göre bir dizenin sol tarafındaki karakterleri döndürür

Len

Bir dizedeki karakter sayısını döndürür

Mid

Bir dizeden belirtilen sayıda karakter döndürür

Replace

Bir dizenin içeriğinin bir kısmını başka bir dizeyle değiştirir

Right

Belirtilen karakter sayısına göre bir dizenin sağ tarafındaki karakterleri döndürür

Space

Belirtilen sayıda boşluk içeren bir dize döndürür

StrConv

Büyük harfe, Küçük harfe, Uygun harfe veya Unicode'a dönüştürülmüş bir dize döndürür.

Trim

Başında ve sonunda boşluk olmayan bir dize döndürür

UCase

Dizeyi büyük harfe dönüştürür

Sabitler

Açıklama

VbNewLine

Mesaj kutusunda yeni bir satır oluşturur

VbNullString

Sıfır uzunluklu bir dize döndürür. Çift tırnak ile aynıdır

VbTab

Mesaj kutusuna bir sekme alanı eklerÖrnek:

Sub VBA_Fonksiyonlari()
  
'Space
Dim myString
' 10 boşluklu bir dize döndürür.
myString = Space(10)
Range("D1") = myString
' İki dize arasına 10 boşluk ekler
myString = "Merhaba" & Space(10) & "Dünya"
Range("D2") = myString

'Trim
'vbTab
Dim k As String
Dim m As String

    'Baştaki ve sondaki boşlukları siler
  k = Trim("   Merhaba Dünya!   ")
    'iki kelime arasına sekme ekler
  m = "Merhaba" & vbTab & vbTab & "Dünya!"
  
  MsgBox k
  MsgBox m

'vbNullString
'Aşağıdaki dört örnek aynı sonucu verir
Dim myString2 As String
myString2 = ""
myString2 = vbNullString
myString2 = Constants.vbNullString
myString2 = VBA.Constants.vbNullString

End Sub

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Option Button

Option Button (Seçenek Düğmesi) bir kullanıcının birkaç seçenek arasından seçim yapmasını sağlar. Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, Ac...