Excel Hakkında Herşey

Dinamik Aralık

Aşağıda, bir dinamik aralığın maksimum değerini renklendiren bir Excel VBA programına bakacağız.

Örnek:

Her sayı eklediğimizde ve komut düğmesine tıkladığımızda, Excel VBA'nın bu sayıların maksimum değerini renklendirmesini istiyoruz.

maksimum değerini renklendirmesini istiyoruz.

Çalışma sayfanıza bir komut düğmesi yerleştirin ve aşağıdaki kod satırlarını ekleyin:

1. İlk olarak, bir değişken ve iki Range nesnesi tanımlıyoruz. Double türünde bir değişkene maksimum diyoruz. Range nesnelerini aralik ve hucre olarak adlandırırız.

Dim maksimum As Double, aralik As Range, hucre As Range

2. Tüm hücrelerin arka plan rengini 'Dolgu Yok' olarak değiştiren satırı ekliyoruz.

Cells.Interior.ColorIndex = 0

3. Rakamlarla aralik'ı başlatıyoruz. Bunun için CurrentRegion özelliğini kullanırız. CurrentRegion, bir aralığın tam sınırlarını önceden bilmediğimizde kullanışlıdır.

Set aralik = Range("A1").CurrentRegion

4. Maksimum'u sayıların maksimum değeri ile başlatıyoruz. Maksimum değeri bulmak için çalışma sayfası işlevi olan MAX'i kullanırız.

maksimum = WorksheetFunction.Max(aralik)

5. Son olarak maksimum değeri renklendiriyoruz. For Each Next döngüsü kullanıyoruz.

For Each hucre In aralik
    If hucre.Value = maksimum Then hucre.Interior.ColorIndex = 22
Next hucre

Not: ColorIndex numarası 22 (kırmızı) yerine başka bir ColorIndex numarası kullanabilirsiniz.

6. Bir sayı ekleyin.

Sayfadaki komut düğmesine tıkladığınızda sonuç:

Sayfadaki komut düğmesine tıkladığınızda sonuç:

Tüm kodlar:

Private Sub CommandButton1_Click()
  
  Dim maksimum As Double, aralik As Range, hucre As Range
  
  Cells.Interior.ColorIndex = 0
  
  Set aralik = Range("A1").CurrentRegion
  maksimum = WorksheetFunction.Max(aralik)
  
  For Each hucre In aralik
    If hucre.Value = maksimum Then hucre.Interior.ColorIndex = 22
  Next hucre
  
End Sub

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...