Excel Hakkında Herşey

Diğer Çalışma Kitaplarına Değer Kopyalama

1. Eğer kitap2 açıksa aşağıda belirtilen değerleri yapıştırır

Workbooks("kitap2.xlsx").Sheets(1).Range("A2").Value = "abc123"

ThisWorkbook.Worksheets("Ürünler").Range("A4").CurrentRegion.Copy _
Workbooks("Kitap2.xlsx").Sheets(1).Range("A4")

ShUrunler.Range("A4").CurrentRegion.Copy _
Workbooks("Kitap2.xlsx").Sheets(1).Range("A4")

2. Eğer kitap2 kapalıysa önce açmak gerekir

2a. İmmediate penceresinden dosyanın yolu bulunur:

?Workbooks("kitap2.xlsx").path
C:\Excel

2b. Dosya açılır:

Application.Workbooks.Open "C:\Excel\kitap2.xlsx"

2c. İçerik kopyalanır:

Workbooks("kitap2.xlsx").Sheets(1).Range("A2").Value = "abc123"

ThisWorkbook.Worksheets("Ürünler").Range("A4").CurrentRegion.Copy _
Workbooks("Kitap2.xlsx").Sheets(1).Range("A4")

ShUrunler.Range("A4").CurrentRegion.Copy _
Workbooks("Kitap2.xlsx").Sheets(1).Range("A4")

2d. Aşağıdaki kod, son açılan dosya Kitap2.xlsx olduğu için bu dosyayı kaydedip kapatır

‘True kaydetme seçeneğidir.
ActiveWorkbook.Close True

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...