Excel Hakkında Herşey

Değişkenlerin Kapsamı

Bu bölümde diğer prosedürlerde değişkenleri yeniden kullanmayı ele alacağız.

1. Procedure (sadece prosedürün içinde)

Sub makro()

Dim last_row As Long, last_column As Long

End Sub

2. Module (prosedür dışında yazılı olursa tüm modülde etkili olur. Not: Sadece içinde bulunduğu modülde etkili olur.)

Option Explicit

Dim last_row As Long, last_column As Long

3. Tüm modüllerde ve prosedürlerde geçerli: (Dim yerine Public kullanılır)

Option Explicit

Public last_row As Long, last_column As Long

'bu sabit tüm modüllerde geçerli olur
Public Const my_yazi As String = "sabit yazı"

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...