Excel Hakkında Herşey

Aralıkların Sonunu veya Başlangıcını Bulmak

Aralıkların sonunun veya başlangıcının bulunması için çeşitli örnekler:

Sub makro()

Range("K6:K14").ClearContents

'Son satırı bulun:
  'arada boşluk olursa işe yaramaz
  Range("K6").Value = Range("A4").End(xlDown).Row
  '10000 den fazla satır olursa işe yaramaz
  Range("K6").Value = Range("A10000").End(xlUp).Row
  'en güvenli yöntem budur
  Range("K6").Value = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  
'Sonraki boş satır no:
  Range("K7").Value = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1

'Son sütunu bulun:
  'arada boşluk olursa işe yaramaz
  Range("K8").Value = Range("A4").End(xlToRight).Column
  'en güvenli yöntem budur
  Range("K8").Value = Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column

'Geçerli bölgenin adresi:
  Range("K9").Value = Range("A4").CurrentRegion.Address

'Veri kümesindeki satır sayısı:
  Range("K10").Value = Range("A4").CurrentRegion.Rows.Count
  
'sayfada son kullanılan satır:
  Range("K11").Value = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
  
'sayfadaki son hücre:
  Range("K12").Value = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Address

'sayfada son kullanılan satır no 2:
  Range("K13").Value = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
   
'sayfada son kullanılan aralık:
  Range("K14").Value = ActiveSheet.UsedRange.Address
  
'satırlardaki rengi silme
  Range("A5", "A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).EntireRow.Interior.Color = Excel.Constants.xlNone
  
'son satırı boyama
  Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).EntireRow.Interior.Color = VBA.ColorConstants.vbRed
 
End Sub

Aralıkların sonunun veya başlangıcının bulunması için çeşitli örnekler:

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...