Excel Hakkında Herşey

Aralık nesnesi

Çalışma sayfanızdaki bir hücreyi (veya hücreleri) temsil eden Aralık nesnesi (Range Object), Excel VBA'nın en önemli nesnesidir. Bu bölüm, Range nesnesinin özelliklerine ve yöntemlerine genel bir bakış sunar. Özellikler bir nesnenin sahip olduğu bir şeydir (nesneyi tanımlarlar), yöntemler ise bir şeyler yapar (bir nesneyle bir eylem gerçekleştirirler).

Aralık Örnekleri

Çalışma sayfanıza bir komut düğmesi yerleştirin ve aşağıdaki kod satırını ekleyin:

Range("B2").Value = 3

Sayfadaki komut düğmesine tıkladığınızda sonuç:

Sayfadaki komut düğmesine tıkladığınızda sonuç:

Kod:

Range("A2:A4").Value = 6

Sonuç:

Sonuç:

Kod:

Range("A1:A2,B3:C4").Value = 8

Sonuç:

Sonuç:

Not: Excel VBA kodunuzda adlandırılmış bir aralığa atıfta bulunmak için aşağıdaki gibi bir kod satırı kullanın:

Range("Hucre1").Value = "abc123"

Range("Hucre1").Value = "abc123"

Hücreler

Aralık yerine Hücreleri de kullanabilirsiniz. Hücreleri kullanmak, özellikle aralıklar arasında geçiş yapmak istediğinizde kullanışlıdır.

Kod:

Cells(3, 2).Value = 15

Sonuç:

Sonuç:

Açıklama: Excel VBA, 3. satır ve 2. sütunun kesişim noktasındaki hücreye 15 değerini girer.

Kod:

Range(Cells(2, 2), Cells(4, 2)).Value = 15

Sonuç:

Sonuç:

Aralık Nesnesi Tanımlama

Dim ve Set anahtar sözcüklerini kullanarak bir Range nesnesi oluşturabilirsiniz.

Kod:

Dim aralik As Range
Set aralik = Range("A1:C4")

aralik.Value = 20

Sonuç:

Sonuç:

Seçmek

Range nesnesinin önemli bir yöntemi Select yöntemidir. Select yöntemi bir aralık seçer.

Kod:

Dim aralik As Range
Set aralik = Range("A1:C4")

aralik.Select

Sonuç:

Sonuç:

Not: Farklı bir çalışma sayfasındaki hücreleri seçmek için önce bu sayfayı etkinleştirmeniz gerekir. Örneğin, aşağıdaki kod satırları, soldan ikinci çalışma sayfasında B5 hücresini seçer.

Worksheets(2).Activate
Worksheets(2).Range("B5").Select

Satırlar

Rows özelliği, bir aralığın belirli bir satırına erişim sağlar.

Kod:

Dim aralik As Range
Set aralik = Range("A2:C5")

aralik.Rows(3).Select

Sonuç:

Sonuç:

Sütunlar

Columns özelliği, bir aralığın belirli bir sütununa erişim sağlar.

Kod:

Dim aralik As Range
Set aralik = Range("B2:E5")

aralik.Columns(3).Select

Sonuç:

Sonuç:

Kopyala/Yapıştır

Kopyala ve Yapıştır yöntemi, bir aralığı kopyalamak ve çalışma sayfasında başka bir yere yapıştırmak için kullanılır.

Kod:

Range("A1:A2").Select
Selection.Copy

Range("C3").Select
ActiveSheet.Paste

Sonuç:

Sonuç:

Not: Bu işlem için aşağıdaki kod satırını da kullanabilirsiniz.

Range("C3:C4").Value = Range("A1:A2").Value

Temizlemek

Bir Excel aralığının içeriğini temizlemek için ClearContents yöntemini kullanabilirsiniz.

Range("A1").ClearContents

veya:

Range("A1").Value = ""

Not: Bir aralığın içeriğini ve biçimini temizlemek için Clear yöntemini kullanın. Yalnızca biçimi temizlemek için ClearFormats yöntemini kullanın.

Range("A1").Clear
Range("A1").ClearFormats

'tüm hücreleri silmek:
Cells.Clear

Silmek

Aşağıdaki kodlar ile hücre veya satır silebilirsiniz

'B2 hücresini silip sağındaki hücreleri sola kaydırır
Range("B2").Delete xlShiftToLeft

'B3 hücresinin bulunduğu satırı siler
Range("B3").EntireRow.Delete

Saymak

Count özelliği ile bir aralığın hücre, satır ve sütun sayısını sayabilirsiniz.

Kod:

Dim aralik As Range
Set aralik = Range("A1:C4")

Range("B6") = aralik.Count
Range("B7") = aralik.Rows.Count
Range("B8") = aralik.Columns.Count

Sonuç:

Sonuç:Paylaş:

Ara

Son eklenen

Option Button

Option Button (Seçenek Düğmesi) bir kullanıcının birkaç seçenek arasından seçim yapmasını sağlar. Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, Ac...