Excel Hakkında Herşey

Kitaplar ve Sayfalar Arasında Dolaşma

Aşağıda, tüm açık çalışma kitapları ve çalışma sayfaları arasında dolaşan ve tüm adları görüntüleyen Excel VBA'daki bir programa bakacağız.

Durum:

Durum:

Komut düğmesine aşağıdaki kod satırlarını ekleyin:

1. Önce iki nesne ve bir değişken tanımlıyoruz. Çalışma Kitabı türünden bir nesneyi kitap1 olarak, Çalışma Sayfası türünden bir nesneyi sayfa1 olarak ve Dize türünden bir değişkeni metin1 olarak adlandıralım.

Dim kitap1 As Workbook, sayfa1 As Worksheet, metin1 As String

2. Tüm açık çalışma kitaplarını dolaşmak istiyoruz. Bunu yapabilmek için aşağıdaki kod satırını ekleyin:

For Each kitap1 In Workbooks

3. "Çalışma Kitabı:" ve "Çalışma Sayfaları: " metnini yazıyoruz.

metin1 = metin1 & "Çalışma Kitabı: " & kitap1.Name & vbNewLine & "Çalışma Sayfaları: " & vbNewLine

Not: Öğeleri birleştirmek için & operatörünü kullanabilirsiniz. Yeni bir satır başlatmak için vbNewLine'ı kullanabilirsiniz.

4. Bir çalışma kitabının tüm çalışma sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki kod satırını ekleyin:

For Each sayfa1 In kitap1.Worksheets

5. Çalışma kitabının çalışma sayfalarının isimlerini değişken metne yazıyoruz.

metin1 = metin1 & sayfa1.Name & vbNewLine

6. İkinci döngüyü kapatın.

Next sayfa1

7. Beyaz bir çizgi ekleyin.

metin1 = metin1 & vbNewLine

8. İlk döngüyü kapatmayı unutmayın.

Next kitap1

9. Son olarak, MsgBox kullanarak değişken metni görüntülüyoruz.

MsgBox metin1

10. Programı test edin. Komut düğmesine tıklamadan önce, çalışma sayfalarınıza bazı açıklayıcı adlar verin ve beş çalışma sayfası içeren boş bir çalışma kitabı açın. 

Sonuç:

Sonuç:

Tüm kodlar:

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim kitap1 As Workbook, sayfa1 As Worksheet, metin1 As String

For Each kitap1 In Workbooks

  metin1 = metin1 & "Çalışma Kitabı: " & kitap1.Name & vbNewLine & "Çalışma Sayfaları: " & vbNewLine

    For Each sayfa1 In kitap1.Worksheets
      metin1 = metin1 & sayfa1.Name & vbNewLine
    Next sayfa1

    metin1 = metin1 & vbNewLine
    
Next kitap1

MsgBox metin1

End Sub


Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...