Excel Hakkında Herşey

Grafikleri Programlama

Aşağıda, Excel VBA'daki iki programa bakacağız. Bir program, bir sayfadaki tüm grafikler arasında geçiş yapar ve her grafiği bir pasta grafiğe dönüştürür. Diğer program, ilk grafiğin bazı özelliklerini değiştirir.

1. Bazı grafikler oluşturun.

Bazı grafikler oluşturun.

Çalışma sayfasına bir komut düğmesi yerleştirin ve aşağıdaki kod satırını ekleyin:

1. İlk olarak, bir ChartObject nesnesi tanımlamamız gerekiyor. ChartObject nesnesi, bir grafik nesnesi için kapsayıcı görev görür. Ben ChartObject'i grafik olarak tanımlıyorum ama siz herhangi bir isim kullanabilirsiniz.

Dim grafik As ChartObject

2. ChartObjects koleksiyonu, tüm gömülü grafikleri tek bir sayfada içerir. Biz ilk sayfadaki tüm grafikler arasında dolaşmak istiyoruz. Aşağıdaki For Each Next döngüsünü ekleyin.

For Each grafik In Worksheets(1).ChartObjects

Next grafik

3. Grafik nesnesi, çalışma kitabındaki bir grafiği temsil eder. Her grafiği bir pasta grafiğine dönüştürmek için For Each Next Döngüsüne aşağıdaki kod satırını ekleyin.

grafik.Chart.ChartType = xlPie

Not: grafik değişkeni, Chart nesnesi için bir kapsayıcı görevi görür. Grafik türünü değiştirmek için ChartType özelliğini kullanırız. Her grafiği bir pasta grafiğine dönüştürmek için yerleşik sabit xlPie'yi kullanırız.

4. Sayfadaki komut düğmesine tıkladığınızda sonuç:

Sayfadaki komut düğmesine tıkladığınızda sonuç:

Şimdi ilk grafiğin bazı özelliklerini değiştireceğiz.

Çalışma sayfasına başka bir komut düğmesi yerleştirin ve aşağıdaki kod satırlarını ekleyin:

5. ChartObjects koleksiyonu, tüm gömülü grafikleri tek bir sayfada içerir. İlk grafiği etkinleştirmek için aşağıdaki kod satırını ekleyin:

Worksheets(1).ChartObjects(1).Activate

Artık bu grafiği ActiveChart olarak görebiliriz.

6. Grafik başlığını değiştirmek için aşağıdaki kod satırını ekleyin.

ActiveChart.ChartTitle.Text = "Ciro Raporu"

7. Göstergeyi grafiğin en altına taşımak için aşağıdaki kod satırını ekleyin:

ActiveChart.Legend.Position = xlBottom

8. Sayfadaki komut düğmesine tıkladığınızda sonuç:

Sayfadaki komut düğmesine tıkladığınızda sonuç:

Tüm Kodlar:

Option Explicit

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim grafik As ChartObject
For Each grafik In Worksheets(1).ChartObjects
    grafik.Chart.ChartType = xlPie
Next grafik

End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()

Worksheets(1).ChartObjects(1).Activate
ActiveChart.ChartTitle.Text = "Ciro Raporu"
ActiveChart.Legend.Position = xlBottom

End Sub

 

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...