Excel Hakkında Herşey

Excel Makrosunu Koruma

Çalışma kitaplarını ve çalışma sayfalarını parolayla koruyabildiğiniz gibi, Excel'de bir makroyu görüntülenmeye ve çalıştırılmaya karşı parolayla koruyabilirsiniz.

Çalışma sayfanıza bir komut düğmesi yerleştirin ve aşağıdaki kod satırlarını ekleyin:

1. İlk olarak, korumak istediğiniz basit bir makro oluşturun.

Range("A1").Value = "bu makro kodu gizlidir"

2. Ardından, Araçlar, VBAProject Properties'e tıklayın.

VBAProject Properties'e tıklayın.

3. Protection sekmesinde, "Lock project for viewing" seçeneğini işaretleyin ve iki kez bir parola girin. (Örneğin: 1234)

Protection sekmesinde, "Lock project for viewing" seçeneğini işaretleyin ve iki kez bir parola girin.

4. Tamam'a tıklayın.

5. Excel dosyasını kaydedin, kapatın ve yeniden açın. Kodu görüntülemeyi deneyin.

Aşağıdaki iletişim kutusu görünecektir:

iletişim kutusu görünecektir:

Yine de komut düğmesine tıklayarak kodu çalıştırabilirsiniz, ancak kodu artık görüntüleyemez veya düzenleyemezsiniz (şifreyi bilmiyorsanız).

6. Makronun çalıştırılmasını şifreyle engellemek istiyorsanız aşağıdaki kod satırlarını ekleyin: (şifre:1111)

Dim password As Variant
password = Application.InputBox("şifre girin", "parola korumalıdır")
'
Select Case password
  Case Is = False
    'birşey yapma
  Case Is = "1111"
    Range("A1").Value = "bu makro kodu gizlidir"
  Case Else
    MsgBox "hatalı parola"
End Select

Sayfadaki komut düğmesine tıkladığınızda sonuç:

Sayfadaki komut düğmesine tıkladığınızda sonuç:

Açıklama: Makro, Application nesnesinin InputBox yöntemini kullanır. Kullanıcılar İptal'i tıklatırsa, bu yöntem False döndürür ve hiçbir şey olmaz (InputBox kaybolur). Yalnızca kullanıcı parolayı bildiğinde (1111) gizli kod yürütülür. Girilen parola yanlışsa, bir MsgBox görüntülenir. Proje görüntülenmeye karşı korunduğundan, kullanıcı Visual Basic Düzenleyicisi'ndeki parolayı göremez.

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...