Excel Hakkında Herşey

Metin İçinden Alt Metni Çıkarmak

Excel'de alt metin fonksiyonu yoktur. Alt dizeleri ayıklamak için Excel'de PARÇAAL, SOLDAN, SAĞDAN, BUL, MBUL, UZUNLUK, YERİNEKOY, YİNELE, KIRP ve MAK kullanırız.

 PARÇAAL

 Bir dizenin ortasından başlayarak bir alt dizeyi çıkarmak için Excel'deki PARÇAAL işlevini kullanın.

PARÇAAL

Açıklama: PARÇAAL işlevi 5. konumundan başlar ve 3 karakter çıkarır.

 SOLDAN

 Bir dizeden en soldaki karakterleri çıkarmak için Excel'deki SOLDAN işlevini kullanın.

SOLDAN

Boşluktan önce (kelime uzunluğu farketmez) bir alt dize çıkarmak için BUL veya MBUL işlevini ekleyin.

BUL veya MBUL işlevini ekleyin.

Açıklama: BUL işlevi, boşluğun konumunu bulur. En soldaki karakterlerin doğru sayısını çıkarmak için bu sonuçtan 1 çıkarın. Yukarıda gösterilen formül önce SOLDAN(B2;8-1)'e sonra SOLDAN(B1;7)'e indirgenir.

 SAĞDAN

 Bir dizeden en sağdaki karakterleri çıkarmak için Excel'deki SAĞDAN işlevini kullanın.

SAĞDAN

Boşluktan sonra (kelime uzunluğu farketmez) bir alt dize çıkarmak için UZUNLUK ve MBUL ekleyin.

UZUNLUK ve MBUL ekleyin.

Açıklama: UZUNLUK işlevi, dizenin uzunluğunu bulur. MBUL işlevi, boşluğun konumunu bulur. En sağdaki karakterlerin doğru sayısını çıkarmak için bu değerleri çıkarın. Yukarıda gösterilen formül önce SAĞDAN(B2;12-8)'e sonra SAĞDAN(B2;4)'ye indirgenir.

Parantezler Arasından Alt Dize Çıkarmak

 Parantezler (veya eğik çizgiler vb.) arasından bir alt dize çıkarmak için Excel'de PARÇAAL ve BUL kullanın.

 1. Aşağıdaki formül bu konu için uygundur.

PARÇAAL ve BUL kullanın

Açıklama: BUL işlevi, açılan parantezin konumunu bulur. Alt dizenin başlangıç ​​konumunu bulmak için 1 ekleyin. Yukarıda gösterilen formül PARÇAAL(B2;14+1;2)'ye indirgenir. Bu PARÇAAL işlevi her zaman 2 karakter çıkarır.

 2. 2'yi (üçüncü bağımsız değişken) alt dizenin uzunluğunu döndüren bir formülle değiştirin.

2'yi (üçüncü bağımsız değişken) alt dizenin uzunluğunu döndüren bir formülle değiştirin.

Açıklama: Alt dizenin doğru uzunluğunu bulmak için kapanış parantezinin konumundan açılış parantezinin konumunu çıkartın ve bu sayıdan 1 çıkartın.

Özel bir metni içeren alt dizeyi çıkarmak

 Özel bir metni (örneğin, @ simgesi) içeren bir alt dizeyi çıkarmak için, Excel'de YERİNEKOY,  YİNELE, PARÇAAL, BUL, KIRP ve MAK'ı kullanın.

 1. İlk olarak, tek bir boşluğu 50 boşlukla (veya başka herhangi bir büyük sayıyla) değiştirmek için YERİNEKOY ve YİNELE'yi kullanın.

YERİNEKOY ve YİNELE'yi kullanın.

2. Aşağıdaki PARÇAAL işlevi, @ sembolünün konumundan 25 (büyük sayın yarısı) konum önce başlar ve 50 (büyük sayı) karakter çıkarır.

PARÇAAL

3. Baştaki ve sondaki boşlukları kaldırmak için KIRP işlevini kullanın.

KIRP

4. Hepsini bir araya getirin.

Hepsini bir araya getirin.

Not: 2. adımda, PARÇAAL işlevi @ sembolünün konumundan 25 konum önce başlar. E-posta adresi cümledeki ilk sözcükse (B4 hücresi), bu olumsuz bir başlangıç ​​konumuyla sonuçlanır. Bu durumda, MAK işlevi (yukarıdaki formüle bakın) 1 değerini döndürür.

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Option Button

Option Button (Seçenek Düğmesi) bir kullanıcının birkaç seçenek arasından seçim yapmasını sağlar. Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, Ac...