Excel Hakkında Herşey

Belirli Bir Metin İçermesinin Kontrolü

Bir hücrenin belirli bir metin içerip içermediğini kontrol etmek için Excel'de  ESAYIYSA ve MBUL kullanın. Excel'de İÇERİR fonksiyonu yoktur.

 1. Bir metin dizesindeki bir alt dizenin konumunu bulmak için MBUL işlevini kullanın.

MBUL işlevini kullanın.

Açıklama: "sandalye" 9. pozisyonda bulundu, "koltuk" 1. pozisyonda bulundu, B4 hücresinde "kulaklık" kelimesi bulunmuyor. B5 hücresi 8. pozisyonda "Kahve" kelimesini içeriyor. B6 hücresinde "Limon" kelimesi bulunmuyor.

 2. ESAYIYSA işlevini ekleyin. ESAYIYSA işlevi, bir hücre bir sayı içeriyorsa DOĞRU, değilse YANLIŞ döndürür.

ESAYIYSA işlevini ekleyin

Açıklama: "sandalye" 9. pozisyonda bulundu, "koltuk" 1. pozisyonda bulundu, B4 hücresinde "kulaklık" kelimesi bulunmuyor. B5 hücresi 8. pozisyonda "Kahve" kelimesini içeriyor. B6 hücresinde "Limon" kelimesi bulunmuyor.

 3. Bir hücrenin başka bir hücreyi referans göstermeden belirli bir metin içerip içermediğini de kontrol edebilirsiniz. Alt dizeyi çift tırnak içine aldığınızdan emin olun.

bir hücreyi referans göstermeden belirli bir metin içerip içermediğinin kontrolü

4. Büyük/küçük harfe duyarlı bir arama yapmak için, MBUL işlevini BUL işleviyle değiştirin.

MBUL işlevini BUL işleviyle değiştirin.

MBUL işlevini BUL işleviyle değiştirin.

Açıklama: E3 hücresindeki formül şimdi YANLIŞ sonucunu veriyor. B3 hücresi "koltuk" kelimesini içermez, "Koltuk" kelimesini içerir.

 5. EĞER işlevini ekleyin. Aşağıdaki formül (MBUL işlevi büyük/küçük harfe duyarlı değildir), bir hücre belirli bir metin içeriyorsa "bulundu", değilse "bulunamadı" sonucunu verir.

EĞER işlevini ekleyin.

6. Bir hücrenin belirli bir metin içerip içermediğini kontrol etmek için Excel'de EĞER ve EĞERSAY'ı da kullanabilirsiniz. Ancak, EĞERSAY işlevi her zaman büyük/küçük harfe duyarsızdır.

EĞERSAY işlevi her zaman büyük/küçük harfe duyarsızdır.

Açıklama: D2 hücresindeki formül, =EĞER(EĞERSAY(B2,"*sandalye*");"bulundu";"bulunamadı") değerine indirgenir. Yıldız işareti (*), bir dizi sıfır veya daha fazla karakterle eşleşir. 

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...