Excel Hakkında Herşey

Makro

Bu bölümde, Excel'in makro özelliğini kullanarak işlerimizi hızlandırmayı öğreneceğiz.

KONULAR

MAKRO OLUŞTURMAK

 • Makro Oluşturmak: Bu bölümde, bir komut düğmesine tıkladıktan sonra yürütülecek basit bir makroyu nasıl oluşturacağımızı öğreneceğiz.
 • Değerleri Değiştirmek: Bu örnek, Excel VBA'da iki değeri nasıl değiştireceğinizi öğretir.
 • Modülden Kod Çalıştırma: Bu örnek size bir modülden kodun nasıl çalıştırılacağını öğretir.
 • Makro Kaydedici: Tek yapmanız gereken belirli bir görevi bir kez kaydetmektir. Ardından, bir düğmeye tıklayarak görevi defalarca gerçekleştirebilirsiniz.
 • Göreli Başvurular: Varsayılan olarak, Excel makroları mutlak modda kaydeder. Ancak bazı durumlarda makroları göreli modda kaydetmek gerekebilir.
 • FormulaR1C1: Bu örnek, Excel VBA'daki A1, R1C1 ve R[1]C[1] stili arasındaki farkı gösterir. 
 • Araç Çubuğuna Makro Eklemek: Bir Excel makrosunu sık kullanıyorsanız, bunu Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na ekleyebilirsiniz.
 • Makroları Etkinleştirme: Makro güvenlik ayarlarınızı kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
 • Excel Makrosunu Koruma: İsterseniz bir makroyu görüntülenmeye ve çalıştırılmaya karşı parolayla koruyabilirsiniz.
 • Resim ve Butonu Birleştirme: Bu bölümde buton tasarımının yapılışını inceleyeceğiz.

VISUAL BASIC EDITOR (VBE)

 • Visual Basic Editor (VBE): Bu bölümde Excel VBA makro işlemlerinin gerçekleştirildiği, her türlü makronun yazılmasına olanak veren kullanıcı ekranını inceleyeceğiz.
 • Kod Yazma Ekranı: Makro kodları yazdığımız VBE ekranıyla ilgili bilgiler.
 • Immediate Penceresi: Anında yanıtlar almanızı ve hızlı bir şekilde kod yürütmenizi sağlayan harika bir araç
 • Object Browser: Bu bölümde VBE içindeki Nesne Kütüphanesini inceleyeceğiz.
 • Önemli Kısayollar: VBE ekranında en sık kullanılan klavye kısayolları

NESNE HİYERARŞİSİ


ARALIK NESNESİ


ÇALIŞMA KİTABI VE ÇALIŞMA SAYFASI

 • Çalışma Kitabı ve Çalışma Sayfası:  Bu bölümde çalışma kitapları ve çalışma sayfalarına ait özellikleri ve yöntemleri inceleyeceğiz.
 • Name - Path - FullName: Bu bölümde Excel çalışma kitabının yolunu tam olarak döndürmeyi göreceğiz.
 • Close - Open: Bu bölümde Excel çalışma kitaplarını kapatmayı ve açmayı göreceğiz.
 • Kitaplar ve Sayfalar Arasında Dolaşma: Bu bölümde tüm açık çalışma kitapları ve çalışma sayfaları arasında dolaşan ve tüm adları görüntüleyen Excel VBA'daki bir programa bakacağız.
 • Satış Hesaplayıcı: Bu örnekte her personelin üç aylık bir süre boyunca toplam satışını hesaplayan Excel VBA'daki bir programa bakacağız.
 • Dizindeki Dosyalar: Bu örnekte bir dizindeki tüm kapalı çalışma kitaplarını ve çalışma sayfalarını dolaşan ve tüm adları görüntüleyen Excel VBA'daki bir programa bakacağız. 
 • Sayfaları İçe Aktarma: Bu örnekte, diğer excel dosyalarından sayfaları tek bir Excel dosyasında içeri aktaran bir Excel VBA kodlarını inceleyeceğiz.
 • Grafikleri Programlama: Bu bölümde grafik özelliklerini makro yardımı ile değiştirmeyi öğreneceğiz.
 • Diğer Çalışma Kitaplarına Değer Kopyalama: Diğer çalışma kitapların açık ya da kapalı olması durumlarına göre değer koplayamak.
 • Dosyayı Farklı Kaydetmek: Bu örnekte dosya kaydetmenin iki farklı yöntemini göreceğiz.

DEĞİŞKENLER

 • Değişkenler: Bu bölümde, değişken tiplerini inceleyeceğiz.
 • Değişkenleri Tanımlama: Bu bölümde, Excel VBA'da bir değişkeni nasıl bildireceğimizi, başlatacağımızı ve görüntüleyeceğimizi öğreneceğiz.
 • Nesne Değişkenleri: Nesne değişkenlerini kullanırken mutlaka “Set” kullanmak gerekir.
 • Değişkenlerin Kapsamı: Bu bölümde diğer prosedürlerde değişkenleri yeniden kullanmayı ele alacağız.

KOLEKSİYONLAR ARASINDA DÖNGÜ OLUŞTURMAK

 • With…End With: Nesne ve özellikleri tekrar tekrar kullanmaktansa With…End With yapısı içinde kullanmak çeşitli avantajlar sağlar.
 • For Each: Benzer nesnelerden oluşan bir koleksiyonda döngü yapmak
 • IF...Then: Kodun hangi yönde ilerleyeceğini belirlemenizi sağlar
 • Select Case: If…Then koşul sorgulamasına iyi bir alternatif uygulamadır.
 • GoTo ifadesi: Program Akışını Değiştirmek için GoTo ifadesi kullanılır.

VBA VE EXCEL.WORKSHEET FONKSİYONLARI

 • VBA ve Excel.Worksheet Fonksiyonları: VBA ve Excel, hesaplamaları yapmanıza yardımcı olacak yerleşik işlevlere sahiptir
 • MsgBox: MsgBox, kullanıcıları programınız hakkında bilgilendirmek için kullanabileceğiniz Excel VBA'daki bir iletişim kutusudur.
 • MsgBox Fonksiyonu: Excel VBA'daki MsgBox işlevi, basit bir MsgBox döndüremezken bir sonuç döndürebilir.
 • InputBox (VBA): Kullanıcıdan bir değer girmesini istemek için Excel VBA'da InputBox işlevini kullanabilirsiniz.
 • InputBox (Excel): Bu bölümde Excel'in Giriş Kutusu yönteminin avantajlarını inceleyeceğiz.

HATA AYIKLAMA


DÖNGÜLER

 • For...Next Sayaç Döngüleri: Bu bölümde basit bir döngü örneğini ele alacağız.
 • For...Next İç içe Döngüler: Bu örnekte hücrelerin içinde tek tek dolaşıp metin ve sayıları ayıklayacağız.
 • For...Next Ters Döngüler: Döngü sırasında satır silinmesi gibi durumlarda alttaki satırlar yukarı kayacağı için döngüye tersten başlanması daha uygun olur.
 • Do Until / Do While Döngüleri: Do Until / Do While döngüleri aynı For...Next döngüsü gibi çalışır. Tek farkı For...Next döngüsündeki gibi bir sayaç kullanma mecburiyeti yoktur.
 • Find Yöntemi: For Next ve Do Loop döngülerine göre daha hızlı sonuç almamızı sağlar.
 • Timer ve Speech Özellikleri: Döngülerde geçen süreyi bulmak için timer özelliğini, Makro kodu bittiği zaman bize sesli bir uyarı vermesi için Speech özelliğini kullanırız.

DİZİLER (ARRAYS)

 • Tek Boyutlu Dizi: Bu yöntemle tek bir satır veya sütunda bulunan bir aralıktaki hücreleri dizi olarak tanımlıyoruz. 
 • Dinamik Dizi: Dinamik dizi yapısında dizi aralık boyutu arttıkça dizi değişkenlerinin sayısı da artar
 • Dinamik Diziyi Muhafaza Etmek: Eğer dinamik dizide tanımlı değişkenlere yenisini eklemek istersek Preserve ifadesini kullanmamız gerekir.
 • İki Boyutlu Dizi: İki boyutlu dizi iç içe döngü yardımıyla elde edilebilir.
 • Variant Diziler: Bu bölümde variant dizi kullanmanın avantajları incelenmiştir.

DOSYA VE KLASÖRLERLE ÇALIŞMA

 • DIR Fonksiyonu: Dosya veya klasörlerin var olup olmadığını kontrol etmemize yarar.
 • GetOpenFileName Yöntemi: Kullanıcının bir veya daha fazla dosya seçmesini sağlar.
 • FileDialog Yöntemi: Kullanıcının bir klasör seçmesine olanak tanır. Klasörün içindeki her dosyanın içine girmek için bir döngü yazabilirsiniz.
 • CSV Dosyası Yaratma: Bu bölümde bir veri kümesini CSV dosya olarak kaydetmeyi inceleyeceğiz.
 • Text Dosyası Okuma ve Yazma: Bu bölümde dosya açmak ve okumak ile ilgili daha fazla kontrol sahibi olmayı öğreneceğiz.

EXCEL FORMÜLLERİ VE TABLOLAR


DİĞER UYGULAMALARLA ETKİLEŞİM


OLAYLAR (EVENTS)


USERFORM VE ACTIVEX DENETİMLERİ

 • ActiveX Denetimleri Nedir?: ActiveX denetimleri doğrudan Çalışma Sayfanıza gömülen UserForm denetimleridir.
 • CheckBox: Kullanıcının tik koyabileceği bir kutucuktur. Kullanıcı tik koyarak belirlenmiş komutu çalıştırabilir.
 • ComboBox: Açılır liste görünümünde bir ActiveX denetimidir. Kullanıcı açılır listeden seçim yapar ve ilgili komut çalışır.
 • Option Button: Kullanıcının birkaç seçenek arasından seçim yapmasını sağlar.

Ara

Son eklenen

Option Button

Option Button (Seçenek Düğmesi) bir kullanıcının birkaç seçenek arasından seçim yapmasını sağlar. Geliştirici sekmesinde, Ekle butonunda, Ac...